Zahraničí

Dublin IV

Jedním z horkých témat projednávaných v minulých dnech na půdě Sněmovny byla problematika reformy společného azylového systému EU – dublinského systému. Je nutno konstatovat, že k dané problematice zaujala Poslanecká sněmovna PČR  konzistentní stanovisko napříč všemi politickými stranami:

„Poslanecká sněmovna PČR podporuje komplexní přístup k nelegální migraci založený především na její prevenci, řešení jejích příčin v místě vzniku a v zemích tranzitu, boji proti pašerákům a na funkční ochraně vnějších hranic EU.

Pokud jde o reformu dublinského systému, v souladu s usnesením Výboru pro Evropské záležitosti č. 308 ze dne 22. 9. 2016 podporuje Poslanecká sněmovna PČR pozici vlády. Nalezení kompromisní a konsensuální podoby reformy je v zájmu ČR i EU.

Poslanecká sněmovna PČR vyzývá vládu ČR, aby zintenzivnila úsilí vedoucí k prosazení priorit, zejména odstranění povinného alokačního mechanismu.

Podporuje ty prvky návrhu, které zrychlí a zefektivní azylová řízení, současně však zásadním způsobem nenaruší systém určení členských států příslušných k posuzování žádostí o mezinárodní ochranu a nepovede k omezení pravomocí členského státu v rozhodování o tom, kdo se nachází na jeho území.

Poslanecká sněmovna PČR vyzývá vládu ČR, aby se zaměřila zejména na ty aspekty návrhu, které se snaží stávající systém zjednodušit, na opatření vztahující se k prevenci a zabránění druhotných pohybů v rámci členských států, jako je jasná povinnost přijmout zpět osoby s udělenou mezinárodní ochranou, které se neoprávněně nacházejí v jiném členském státě a stejně tak podporuje vlády v úsilí o zefektivnění a zrychlení návratových řízení.“

Evropská unie, ilustrační foto
Osobní

Vaše dotazy

Dotaz č. 1

Dobrý den, vážený pane Strýčku. Nevím, zda jako nováček budete v otázce ústavního práva chytřejší než já, ale předpokládám, že ano, když jste člen ústavně-právního výboru. Jestliže vláda nezíská důvěru a přijde na druhý pokus, zas ji bude sestavovat zase Babiš. Může navrhnut i stejné ministry? Nebo musí se vůbec něco změnit? Je nějaká podmínka, kterou musí při opakovaném pokusu o získání důvěry premiér (nebo ve třetím pokusu předseda sněmovny) splnit?

Odpověď

Ing. Jiří Strýček

Dobrý den, děkuji Vám za dotaz. Naše Ústava tuto problematiku podrobně neupravuje. Předsedu vlády jmenuje prezident republiky, právně ale není ve svém výběru ničím vázán. Stejně je tomu v případě třetího pokusu u předsedy Poslanecké sněmovny. V našem ústavním systému je úloha předsedy vlády dominantní a je zcela na předsedovi vlády, jaké ministry do vlády nominuje, a to bez ohledu na to, o který pokus pro sestavení vlády se jedná. Platné znění Ústavy však požaduje, aby důvěru získala vláda jako celek. Věřím však, že se důvěru podaří získat již první vládě pana Babiše. 

Dotaz č. 2

Nepřijde vám, že se soud mezi Zemanem a vnučkou Peroutky nějak moc vleče? Jako kdyby soudy nevěděly, jak rozhodnout, a tak se to potáhne do té doby, než Zeman ve funkci skončí. I když je pravda, že těch kauz, co se táhnou je hodně. Jaká opatření na zkrácení délky soudního řízení navrhujete jako zákonodárce?

Odpověď

Ing. Jiří Strýček

Z veřejně dostupných zdrojů je patrné, že soudní spor mezi potomky Ferdinanda Peroutky a Českou republikou trvá téměř necelé tři roky. Za tu dobu však už soudy rozhodly věc v první instanci, rozhodly i o odvolání a nyní rozhoduje Nejvyšší soud o dovolání. Věc je zároveň předmětem exekuce. 

V obecné rovině s Vámi ale souhlasím, že je potřeba urychlit délku soudních řízení. Z pohledu legislativy a mojí práce ve sněmovním ústavněprávním výboru by k naplnění tohoto cíle mělo významně přispět několik chystaných novelizací.

V prvé řadě budeme projednávat nový civilní řád soudní a trestní řád, dále pak nový exekuční řád a zákon o hromadných žalobách. Nový zákon o soudech a soudcích zavede transparentní pravidla pro přípravu, výběr, hodnocení, vzdělávání a kariérní postup soudců. Soudní řízení by měla urychlit i nová úprava kárného řízení soudců a státních zástupců a nový zákon o znalcích. V neposlední řadě ke zrychlení přispěje i elektronický soudní spis, čímž odstraníme průtahy a umožníme soudnímu personálu věnovat se případům namísto mechanickým činnostem.

Dotaz č.3

Dobrý den, pane poslanče, když teď všichni tepou Babiše za Čapí hnízdo, můžete mi zjistit, zdali se někdo z poslanců zajímá o odkup prasečáku v Letech? Z netu jsem se dozvěděl, že odhad byl asi poloviční proti dohodnuté ceně. Tam by stát přišel o více než 200 milionů a to jsou nejméně 4 Čapí hnízda.

Děkuji za odpověď.

Staněk

Odpověď

Ing. Jiří Strýček

Vážený pane Staňku, děkuji Vám za Váš dotaz. Pokud je mi známo, schválila odkup minulá vláda jednomyslně a smlouva již byla uzavřena. Neznám názory mých kolegů, ale z mého pohledu se jedná o uzavřenou záležitost.

Dotaz č. 4

Zdanění církevních restitucí.

Jak to, že je ve vašem prohlášení něco, s čím ministr, pod kterého problematika spadá, nesouhlasí? Brabec se chvástal, jak vaše vláda funguje, ale je to opravdu tak? Řada ministrů jsou nováčci, co nemají s ANO nic společného (tvrdí Babiš). Tak jak víte, že v zásadních věcech budete jednat jako jeden celek? A vy osobně se zdaněním restitucí souhlasíte? Nebylo by spíš lepší přehodnotit částku, kterou církve dostali, a zda je jejích nárok oprávnění? Není ale zdanění spíše zlodějna?

Odpověď

Ing. Jiří Strýček

Děkuji Vám za dotaz. Hnutí ANO 2011 k návrhu zdanění církevních restitucí zastávalo vždy konzistentní názor a podporuje zdanění těchto finančních náhrad. Na mysli zjevně máte ministra kultury. Ministr sice vyjádřil svůj nesouhlas, vláda ale rozhoduje jako celek. Ministr kultury vyjádřil respekt k přijatému rozhodnutí vlády a uvítal navrhovaný přesun této agendy pod ministerstvo financí, spolu s agendou platů duchovních. S tímto uspořádáním kompetencí měl již dříve vyjádřit souhlas i dnes už bývalý ministr kultury. Já osobně s návrhem rovněž souhlasím, protože pokud výše náhrady značně převyšuje skutečnou hodnotu vraceného majetku, vzniká dodatečný majetkový prospěch, který je potřebné zdanit. I metoda zdanění je dle mého názoru ústavně konformní. Otevírat výši náhrad jiným způsobem by dle mého názoru mohlo být shledáno protiústavním.

Dotaz č. 5

Dobrý den, zajímalo by mě, zda se mezi členy ANO najde někdo s ,,gulema", kdo by dokázal Babiše přimět, aby se u soudu očistil (když je přesvědčen o své nevinně) a mohla vzniknout vláda a skončit tohle handrokování? Ono když je obvinění premiér tak to logicky vzbuzuje nejvíce zájmu, což podle mě ve finálně škodí celé straně. Takhle je skoro půl roku od voleb a neřeší se nic jiného, než Čapí hnízdo. Poslanci ANO to v minulém volebním období nedokázali, ale teď přišlo řada nových, včetně vás, i když jak jsem včera poslouchal vaší kolegyni Malou tak pochybuji, že myslí vlastní hlavou a není jen další Babišovou loutkou

Odpověď

Ing. Jiří Strýček

Celostátní výbor hnutí ANO potvrdil předsedu hnutí Andreje Babiše jako kandidáta na premiéra pro vyjednávání o nové vládě. Stejně rozhodl i náš poslanecký klub. Dle mého názoru je to jediná možnost, jak dosáhnout funkčního uspořádání kabinetu, které by odráželo vůli voličů.

Dotaz č. 6

Není paradoxem politiky (aspoň u nás), že vítěz voleb to má nejtěžší a k tomu, aby mohl sestavit vládu musí hodně slevit, což se ve výsledku projeví negativně na preferencích vítězné strany, a proto po dalších volbách často končí v opozici? Nemáte to lehké, ale ruku na srdce, vy jste to ČSSD v minulém volebním období také vůbec neulehčili. Možná, byla chyba, že jste tak ostře proti všem vystupovali a teď se vám to vrací jako bumerang. Nemyslíte?

Odpověď

Ing. Jiří Strýček

Děkuji Vám za dotaz. Vítěz po dalších volbách v opozici většinou nekončí. I naše krátká polistopadová historie ukazuje, že vládní složení kopíruje delší cykly, než je období fungování jedné vlády. Pamatujeme sérii vlád ODS i sérii vlád ČSSD. Souhlasím s Vámi v tom, že vítěz to nemá lehké. Vyjednávací váha potenciálního koaličního partnera je vždy násobně větší než jeho skutečný volební zisk. Vzpomeňme na doby, kdy si malé politické strany pravidelně po volbách jako nejmenší koaliční strany diktovaly podmínky a získaly pak větší počet ministerstev, než by odpovídalo jejich volebnímu výsledku. Domnívám se ale, že dosavadní vývoj jednání o složení případné koaliční vlády rozhodně nebudí dojem, že by se hnutí ANO nechalo zahnat do kouta a snažilo se sestavit vládní koalici za každou cenu. Uvidíme, co další jednání vyjednávacích týmů i schůzky u pana prezidenta přinesou, vše je ještě otevřeno.

Zdroj: Parlamentní listy

Osobní

První dojmy z poslanecké sněmovny

Vážení přátelé,

po celém tom hektickém období volby vedení Poslanecké sněmovny, ustanovení výborů, komisí a stálých delegací, schválení státního rozpočtu pro rok 2018 a spoustě dalších činností jsem konečně našel chvíli,  abych se s Vámi podělil o své první dojmy z Poslanecké sněmovny.

Pro člověka, který přišel do vrcholné politiky z firemního manažerského postu, je ten "sněmovní svět" kapánek mimo realitu, zejména v tom, že vidět za sebou konkrétní výsledek někdy trvá opravdu hodně dlouho. Nekonečné, opakované projednávání potřebných zákonů a jejich schvalování,  v mnoha případech zcela zbytečné projevy a příspěvky některých politiků mimo projednávána témata atd.

To vše jen utvrdilo mé přesvědčení o tom, že stát by se měl řídit jako "firma",  efektivně a  bez zbytečných průtahů. Určitě budu nápomocen všemu, co povede k zefektivnění sněmovního chodu.

Závěrem však musím konstatovat,  že už opět znám zpaměti vlakový jízdní řád Praha - Nový Jičín 🙂

Jiří Strýček