Region

Práce v regionu

Makáme

Jako rodákovi z Nového Jičína a člověku, který v tomto regionu dlouhodobě žije a pracuje, mi není lhostejná jeho budoucnost.

Proto jsem se v rámci své poslanecké práce, která nespočívá pouze v práci v Poslanecké sněmovně, ale rovněž v práci pro region a voliče, rozhodl vytvořit prostor pro vzájemnou komunikaci a spolupráci s 54 obcemi novojičínského regionu, ale také s firmami, které umožňují zaměstnávat občany z regionu.

Osobní setkání a návštěvy již proběhly v Hodslavicích, Hostašovicích, Pustějově, Petřvaldu, Libhošti, Hladkých Životicích a v Jeseníku nad Odrou. Všechna setkání mě velmi potěšila a přinesla mnoho informací.

Aktuálně další osobní setkání mne čeká v obcích:  Frenštát pod Radhoštěm, Tichá, Trojanovice, Rybí, Štramberk, Studénka a Kunín

Jak jsem zmínil, chci vytvořit prostor pro vzájemnou komunikace s 54 obcemi. Zde jsou vypsané všechny obce z Novojičínského regionu, které chci navštívit.

Jsem přesvědčen o tom, že vzájemnou diskuzí o možnostech spolupráce, a sdílením problémů jednotlivých starostů jim budu moci ulehčit jejich nelehkou a zodpovědnou práci.

foto: ceskatelevize.cz Politika

Je EET protiústavní?

Nedávno se tématem diskuze v Poslanecké sněmovně stala opět elektronická evidence tržeb. Projednával se totiž návrh skupiny poslanců na zrušení zákona o EET. Své názory v diskuzi navrhovatelé opírali o citace z odlišného stanoviska skupiny ústavních soudců k nálezu Ústavního soudu ve věci návrhu na zrušení zákona o EET. Toto disentní stanovisko vyvolalo již řadu emocí, pojďme se však podívat na fakta obsažená v nálezu Ústavního soudu.

Podstatou disentního názoru pěti soudců je především to, že s ním většina soudců Ústavního soudu nesouhlasí. Proto plénum Ústavního soudu dospělo k závěru, že zákon o elektronické evidenci tržeb není protiústavní. V odůvodnění nálezu byl dále konstatován zcela legitimní zájem na efektivním výběru daní a narovnání konkurenčního prostředí.

Ústavní soud vyhověl navrhovatelům jen částečně. Není bez zajímavosti, že návrh na zrušení zákona jako celku se opíral o namítané procesní chyby v legislativním procesu, nikoli o věcnou podstatu zákona. Tu stěžovatelé nenapadali. V procesu přijímání zákona o evidenci tržeb sice skutečně dle soudu došlo k procedurálnímu pochybení, to však nedostáhlo intenzity protiústavnosti.

Došlo ke zrušení pouze několika dílčích ustanovení napadeného zákona o EET. Zejména byla zapovězena evidence tržeb plynoucí z bezhotovostních převodů, neboť ty jsou pro stát dohledatelné i jiným způsobem.

Jako nedostatečně šetrnou k ochraně osobních údajů shledal Ústavní soud povinnost uvádět na účtenkách daňové identifikační číslo poplatníka, které v případě, že jde o fyzickou osobu, obsahuje jeho rodné číslo.

Některá zmocňovací ustanovení byla zrušena, což v praxi bude znamenat, že nyní na půdě sněmovny budeme muset zákonem znovu upravit, které tržby lze evidovat ve zjednodušeném režimu a které tržby vyloučit úplně.

Posledním bodem nálezu je zrušení náběhu zbývajících etap EET. Nejedná se však o zrušení dalších etap, jak je často mylně veřejností vnímáno, ale spíše o jejich odsunutí v čase. Do procesu opět vstoupí sněmovna a svou většinou zváží, jaký další postup pro dvě předpokládané fáze zavádění EET zvolí.

Zákon o EET již navíc stihl prokázat pozitivní dopady na výběr daně. V loňském roce se vybralo dodatečných 5 mld. Kč. A firmy, resp. restaurace a hospody se po zavedení EET nezavírají, naopak počet registrovaných firem v  oboru pohostinství dále stoupá. Pokud jejich počet něco negativně ovlivňuje, pak je to zákaz kouření. 

foto: Česká televize