Politika

Přehled ze sněmovny

Poslanecká sněmovna pokračovala svou 15. schůzí, která byla svolána na 14. června a měla navržený bod jednání  -  Připravované omezení podpory bydlení ze strany MPSV

Tuto mimořádnou schůzí svolala opozice, avšak z důvodu, že návrh tohoto zákona ještě neprošel vládní legislativou, kde by doznal určitě změn, nemělo smysl jej projednávat na plénu Sněmovny a program schůze nebyl schválen. Tímto byla 15. schůze PS ukončena.

16. schůze Poslanecké sněmovny proběhla ve dnech 26. června až 10. července

V rámci prvního čtení byla přikázána garančním výborům řada návrhů zákonů. Za zmínku stojí vládní zákon o právu autorském a o právech souvisejících s autorským právem, návrhy zákonů o referendu z dílen poslanců SPD, KSČM a ČSSD,

V rámci 1. čtení však byly i některé návrhy zamítnuty – zákon o výběru osob do řídících a kontrolních orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu a ve vlastnické politice státu, který vzešel z dílny Pirátské strany.

Mně osobně se rovněž podařilo jako zpravodaji sněmovny zamítnout v prvním čtení zákon o  volbách  do krajských zastupitelstev z dílny poslanců STAN, který byl charakterizován značnou účelovostí a nesystémovostí.

Ze zákonů, které byly ukončeny v rámci druhého čtení a propuštěny do čtení třetího stojí za zmínku zejména návrhy zákonů o pomoci v hmotné nouzi, senátní návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

V rámci třetího čtení byl schválen důležitý zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, který bude následně schvalovat Senát. Dále to byl vládní návrh zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

V rámci třetího čtení byla na chválení připravena řada dalších zákonů, které však nemohly být schváleny z časových důvodu, protože někteří z poslanců nedodržují jednací řád Sněmovny a pletou si třetí čtení s druhým čtením a to za akceptace předsedajícího schůze.

Další schůze Sněmovny byla stanovena na 11. a 12. července, kdy byly na programu interpelace členů vlády a dále nejdůležitější bod – Žádost vlády ČR o vyslovení důvěry (více zde).

Politika

Důvěra vládě

Konečně máme vládu s důvěrou, což je základem pro další úspěšnou práci našich a koaličních ministrů.  Kdo sledoval celý průběh schůze, který předcházel samotnému hlasování o důvěře vládě  mi dá jistě za pravdu, že to nebylo jednoduché, a to ne pouze z časového hlediska délky trvání této schůze.

To, co předváděli zástupci opozičních stran „dembloku“,  jak na půdě Sněmovny, tak i mezi  za svobodu  demonstrujícími  na Malostranském náměstí a posléze ve Sněmovní ulici,  hraničilo ve většině případů  s nechutností. Jeden nenávistný, urážlivý a demagogický projev střídal druhý.  V plné nahotě se projevilo demokratické myšlení  opozičních stran - kdo nesdílí náš názor není demokrat. Z některých  projevů  jsem nabýval dojmu, že nastává konec světa.

Vydržet to včera ve Sněmovně opravdu nebylo lehké, nicméně lehké to určitě nebude mít ani nová vláda. Všechny ministry čeká obrovský kus práce tak, aby bylo naplněno Programové prohlášení vlády, které  pan premiér předložil na středeční schůzi Sněmovny.

Přeji jim do této práce hodně sil, zdraví a pevných nervů. Určitě jim v jejich práci pomůžeme a svým hlasováním podpoříme schvalování jimi předkládaných návrhů vládních zákonů.

A abych nebyl sobecký jak k  Pirátům a tak i k "Demokratickému bloku", tak jim přeji hodně štěstí v opozici.

 JS
Politika

Zákon o volbách do zastupitelstev krajů

Zákon o volbách do zastupitelstev krajů č. 130/2000 Sb.

K výše uvedenému zákonu podala skupina poslanců STAN návrh novely, pro který jsem byl určen jako garant klubu i zpravodaj Sněmovny.

Předkladatelé chtěli vyřešit otázky, které vyvstaly po předloňských volbách ohledně slučitelnosti výkonu funkce člena zastupitelstva kraje s funkcí vykonávanou na ministerstvu, jiném ústředním orgánu státní správy nebo na orgánu státní správy s celostátní působností obsazovanou volbou, jmenováním nebo ustanovováním

Řešení, které navrhovatelé do sněmovny přinesli, bylo ale dle mého názoru nesystémové. Existují-li pochyby o právní úpravě neslučitelnosti funkcí, není možné je řešit tím, že se jeden z důvodů neslučitelnosti ze zákona jednoduše odstraní. Návrh tak v podstatě rozšiřoval možnosti souběhu významných veřejných funkcí.

Kdybychom předložený návrh schválili, byla by úprava neslučitelnosti funkce krajského zastupitele s některými funkcemi ve státní správě ponechána jen na zákonu o státní službě. Ten ale souběh funkcí zapovídá pouze u uvolněných členů zastupitelstva a pouze u osob podléhajících režimu zákona o státní službě.

Návrh poslanců STAN byl ale založen na předpokladu, že existují dva právní výklady neslučitelnosti.

Jeden právní výklad – jehož jsem zastáncem – vychází z toho, že právní úprava obsažená v zákoně o volbách do zastupitelstev krajů a v zákoně o státní službě je kompatibilní, a lze ji tedy vykládat ve vzájemném souladu.

Druhý právní výklad, na kterém staví navrhovatelé, dovozuje, že úprava neslučitelnosti ve služebním zákoně má přednost před úpravou v zákoně o volbách do krajských zastupitelstev, a to z titulu, že služební zákon je normou pozdější.

Přijetí navrhované právní úpravy by mimo jiné znamenalo, že bychom nově k výkonu funkce neuvolněného člena krajského zastupitelstva připustili:

  1. Osoby vykonávající státní službu na místech vedoucích služebních úřadů, které jsou ústředními správními úřady nebo úřady s celostátní působností, na služebních místech náměstků pro řízení sekce nebo ředitelů sekce.
  2. Osoby s funkcí náměstka člena vlády nebo vedoucího ústředního správního úřadu nebo úřadu s celostátní působností, která není vykovávána ve služebním poměru.

Tyto důsledky jsou v rozporu se zásadami, na kterých je státní služby postavena. V konečném důsledku by návrh vedl i k disproporci ve vztahu k zachovanému omezení pro osoby působící v ostatních správních úřadech, jakož i ke zvýšení politizace ve státní správě.

Jelikož od prvopočátku byl tento pozměňovací návrh charakterizován značnou účelovostí a nesystematičností,  podal jsem při jeho projednávání dne 27. 6. na 16. schůzi Poslanecké sněmovny návrh na zamítnutí v prvním čtení, což bylo značnou většinou přítomných poslanců schváleno.

Je to další ze zákonů, u kterých se mi podařilo prosadit jeho zrušení v prvním čtení. Jsem tomu velmi rád, neboť opravdu nejsem zastáncem zaplevelování našeho právního řádu účelovými a nesystémovými zákony. Osobně zastávám názor, že každý zrušený zákon je dobrý zákon.

Politika

Vládní návrh zákona v ÚPV

Dne 7 .června 2018 se konala 19. schůze ústavně právního výboru.

Mezi nejzajímavější projednávaná témata patřily:

  1. Vládní návrh zákona týkající se změn v trestním zákoníku
  2. Návrh zákona o změně zákona o Kanceláři prezidenta republiky – druhé čtení. Zde je nutno konstatovat, že tento velmi účelový zákon z dílny poslanců STAN byl ve třetím čtení Sněmovnou zamítnut.
  3. Vládní návrh zákona, kterým se mění volební zákony a soudní řád – po druhém čtení. K původnímu zákonu, který řešil pouze technikálie – úprava kandidátních listin, bylo podáno několik pozměňovacích zákonů z dílny KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, na základě kterých, chtějí navrhovatelé kompletně změnit volební systém a stávající volební zákon. Jedná se o typické „přílepky k zákonům“, které řeší úplně jiné věci. Chápu obavy poslanců z uvedených stran, že by se v příštích volbách nemuseli dostat nad 5% hranici nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny, nicméně si myslím, že pokud bude vůle Poslanecké sněmovny o změně volebního zákona jednat, má to být otevřená ucelená a zejména odborná debata – jedná se o zásah do ústavního práva – napříč celým politickým spektrem. Změny zákonů v takovém to rozsahu a s takovým dopadem opravdu nelze řešit pouhými přílepky k zákonům. Osobně si myslím, že ve třetím čtení ve Sněmovně tyto pozměňovací návrhy neprojdou.
  4. Na programu schůze měl být ještě Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony o přijetí zákona o zpracování osobních údajů – GDPR, ale s ohledem na rozsah projednávání a spoustu pozměňovacích návrhů bylo odsouhlaseno, že tento bod bude předmětem samostatného jednání ÚPV a to 12. 6. 2018

Pokud byste měli zájem o bližší informace k některému z projednávaných bodů, můžete mne kontaktovat na mých internetových stránkách.

JS