Politika

19. schůze PS Parlamentu ČR

Začíná 19. schůze PS Parlamentu ČR, tak doufáme, že bude smysluplná a konstruktivní

V minulých dvou týdnech proběhla 19. schůze Sněmovny, která bude pokračovat ve variabilním týdnu ve dnech 2. a 3.října. Bohužel jsem opět nucen konstatovat, že i v rámci této schůze se neschválila, nebo neprojednala spousta důležitých zákonů a to zejména kvůli téměř 5 hodinové diskuzi ohledně přijetí syrských "sirotků" a dále kvůli opakujícím se obstrukcím ODS k zákonu o přijetí EET. Tak,  jak jsem doufal v konstruktivnost a smysluplnost této schůze před jejím zahájením, tak musím konstatovat opak.Předvolební PR ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN.
 
Sněmovna pak tentýž den večer po více než pětihodinové přijala usnesení k informaci vlády o postoji České republiky ke globálnímu paktu o bezpečné, řízené a legální migraci a globálnímu paktu o uprchlících:

Poslanecká sněmovna

I. bere na vědomí informaci ministra vnitra a ministra zahraničních věcí Jana Hamáčka o postoji ČR ke globálnímu paktu o bezpečné, řízené a legální migraci a o globálním paktu o uprchlících;

II. žádá vládu, aby do 15. 11. 2018 předložila Poslanecké sněmovně stanovisko vlády, se kterým se zástupce ČR zúčastní jednání o přijetí globálního paktu o bezpečné, řízené a legální migraci ve dnech 10.  a 11. prosince 2018 v Marrákeši;

III. připomíná potřebu efektivního řešení nelegální migrace, zejména otázky návratu uprchlíků do země původu, boje proti pašerákům a problémů, které k nelegální migraci vedou.

První den druhého týdne schůze - v úterý 18. září - projednávala Sněmovna především zákony, které jsou již ve 2. čtení.V pátek 14. září poslankyně a poslanci schválili vládní návrh zákona, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní tak, aby se zajistila profesionalita při plnění úkolů okrskových volebních komisí (sněmovní tisk č. 137). Schválena byla rovněž novela zákona o hmotné nouzi, která se týká vyplácení části příspěvku na živobytí v poukázkách. Plně peněžitá dávka by se měla vrátit lidem v sociálních ústavech, v nemocnicích, lidem s příspěvkem do 500 korun měsíčně, seniorům nad 70 let, lidem s těžkým a nejtěžším zdravotním postižením a invalidům ve třetím stupni. Výhradně v hotovosti by se měly vyplácet také částky na živobytí zvýšené kvůli dietnímu stravování (sněmovní tisk č. 89).V pátek Sněmovna projednala i další nové návrhy zákonů v prvním čtení
První den schůze byla na pořadu především první čtení nově předložených zákonů. Ve středu pak kromě toho i zákony z bloku 3. čtení:
- novela zákona o daních z příjmu, která se týká českých lodníků pracujících v Nizozemsku, kteří musí podle mezistátní smlouvy zdaňovat své příjmy v tuzemsku (sněmovní tisk 80),
 - vládní novela zákona o dluhopisech (sněmovní tisk 93), která má přispět k zatraktivnění hypotečních zástavních listů,
- novela zákona o zrušení Fondu národního majetku ČR (sněmovní tisk č. 130), díky které dostane vláda možnost využívat peníze z takzvaného Fondu privatizace ve státním rozpočtu, což by mělo umožnit financovat plánované zvýšení důchodů.

Čtvrtek byl tradičně hlavně ve znamení interpelací.

Mějte se hezky.

JS

Region

Regionální práce

Také přes parlamentní prázdniny, kdy nezasedá Poslanecká sněmovna, jsem pokračoval  zejména ve své regionální práci.

Navštívil jsem několik kulturních akcí jako Šenovský škrpál a zejména oslavu 70.výročí povýšení Kopřivnice na město.Na této akci se sešla celá řada významných osobností politického, kulturního, společenského  a sportovního života našeho regionu. Využil jsem této příležitosti k setkání se svými kolegy z Kopřivnice, se kterými jsme probrali předvolební situaci, přípravu kampaně a  průběh volební kampaně  Kopřivnici, kterou jsme příslíbil podpořit svou účastí 
 
Nechyběla ani  tradiční setkání se starosty městských a obecních úřadů, konkrétně Mošnova a Trnávky.
Probrali jsme nejen otázky voleb, ale zejména problémy se kterými se denně potýkají. V Mošnově otázku povolení kanalizace a připojení na  ČOV a v Trnávce otázku případné rekonstrukce budovy OÚ. I zde jsme přislíbili naši maximálně možnou pomoc při řešení těchto otázek. Mám za sebou již více než 30 setkání se starosty a v této činnosti budu jako poslanec PS PČR samozřejmě pokračovat.  
 
Závěrem bych chtěl zdůraznit a vyzdvihnout jednu akci,  kterou jsem osobně i finančně podpořil a to Tradiční setkání opuštěných a handicapovaných dětí, které slavilo 10. výročí. Výborná akce a skvělí lidé, kteří pro tyto děti dělají maximum.
Velké uznání patří zejména p. Vítězslavu Černochoví, řediteli fondu pro opuštěné a handicapované děti.
Tato akce zasluhuje kontinuitu a p.Černochovi jsem  přislíbil získání další podpory pro pořádání takovýchto akcí.
 
JS
 
Politika

Zářijové zasedání UPV a ZV

Ústavně- právní výbor

V tomto týdnu se uskutečnila ve dnech 5-6.září 23. schůze ústavně právního výboru.

Na programu schůze byly dne 5.9.  projednávány některé velmi zajímavé návrhy zákonů jako zdanění církevních restitucí, zákon o  evidenci obyvatelstva, zákon o přímé volbě starostů a hejtmanů, zákon o registru smluv  a nakonec návrh insolvenčního zákona, ke kterému se sešlo více než 30 pozměňovacích návrhů poslanců napříč celým spektrem. Opravdu velmi "výživný" návrh zákona.  
Za zmínku stojí rovněž návrh Pirátů na zveřejňování nebo-li registraci a zveřejňování smluv - zde se konkrétně jednalo o ČEZ. No, osobně si nemyslím, že takto strategická firma jako ČEZ by z bezpečnostního hlediska měla zveřejňovat své smlouvy na internetu - zejména z důvodu zachování bezpečnosti státu. Návrh Pirátské strany nebyl ÚPV schválen.
Předmětem rozsáhlé diskuze byl i návrh zákona o zdanění církevních restitucí.  Mým názorem je, že každý příjem se má zdanit.  Bylo zajímavé, že i právní rozbory odborníků a ústavních expertů na tuto problematiku nebyly úplně jednotné.  ÚPV tento návrh schválil i když je zřejmé, že po event. schválení návrhu Poslaneckou sněmovnou bude návrh zákona předán k dohledání Ústavnímu soudu.
Schůze ÚPV pokračovala dne 6.9., kdy byly projednány návrhy zákonů o státní službě a dále návrh zákona o tlumočnických a soudních překladatelích a návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.
Po všeobecné rozpravě bylo projednávání obou zákonů přerušeno do příští schůze ÚPV, neboť řada poslanců avizovala předání dalších pozměňovacích návrhů.
 
Zahraniční výbor
 
Dne 6.9. se uskutečnila schůzka podvýboru pro vnější ekonomické vztahy jehož jsem předsedou.

Hlavním cílem bylo seznámit  členy podvýboru s činností a chodem státních agentur ČR - ekonomická diplomacie. Touto problematikou nás velmi odborně provedl náměstek ministra MZV  p.MartinTlapa, který nám i nastínil vizi a směr,  kterým by se se činnost těchto agentur měla ubírat do budoucnosti
 
Na schůzi podvýboru navázala 17.schůze zahraničního výboru, která měla na programu jeden velmi důležitý bod a to schválení fiskálního paktu.  Opozice zejména ze strany SPD požadovala odročení schválení tohoto bodu až po výsledku nových eurovoleb, které s konají v roce 2019. Dalším argumentem byl strach z uplatňování fiskální politiky při vstupu do eurozóny.
Můj názor se jednoznačně ztotožňuje s  názory odborníku z ministerstev vnitra a MZV, kteří tuto problematiku prezentovali.
1. Nejedná se o symbolický akt, neboť nepodepsání tohoto fiskálního paktu bude mít za následek to, že nebude zváni na summity členských zemí EU a tím pádem nebudeme moci být přítomni u jednání a podílet se na rozhodování v zásadních otázkách chodu EU
2. Tato smlouva je již v podstatě předmětem sekundárního unijního práva.
Fiskální pakt byl ZAV doporučen ke schválení PS PČR
 
Velmi zajímavým bodem bylo uzavřené jednání, na kterém byly podány zástupci MZV a Ministerstva vnitra velmi zajímavé informace týkající se zastavení příjmu žádostí o dlouhodobá a pracovní víza žadatelům z Vietnamu..
Doufejme, že nový vládní návrh zákona o pobytu cizinců v ČR, který bude projednáván na Sněmovně zlepší stávající, ne příliš utěšený stav, který panuje v této oblasti.