Osobní

100 let

V uplynulých víkendových dnech jsme si připomenuli  další významné výročí,  den vzniku samostatného Československa, který připadl na neděli 28.října.Připomněli jsme si den, kdy se do čela  nové mladé republiky postavil  jeden z největších demokratů, celostátně uznávaný státník Tomáš Garrigue Masaryk. Byly to časy, na které můžeme být právem hrdi a z kterých bychom se měli inspirovat i v dnešní době.  Bohužel v dnešní době je mezi námi čím dál více lidí, kteří neustále argumentují demokracií a přitom odmítají ctít její  základní principy. 

U příležitosti oslav tohoto významného jubilea proběhla celá řada doprovodných akcí, která vyvrcholila na Pražském hradě předáváním státních vyznamenání prezidentem České republiky  Milošem Zemanem.

Bylo mi ctí, že jsem měl možnost  se tohoto významného aktu osobně zúčastnit.

Chtěl bych tímto jak naší republice a tak i republice slovenských sousedů popřát další řadu úspěšných let  plných svobody a prosperity.
 
JS
 
Politika

20. schůze Sněmovny

V týdnu od 22.10-26.10. proběhla 20. schůze Sněmovny, která bude následně  pokračovat v úterý 30.10.2018
Co zajímavého se odehrálo a bude odehrávat v rámci pokračujícího programu 20. schůze najdete zde:
 
Sněmovna v předvečer Státního svátku, v pátek 26. října, schválila deklaraci ke 100. výročí založení Československé republiky

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky u příležitosti 100. výročí založení Československé republiky 

  • Hlásí se k odkazu 28. října 1918 a oceňuje úspěšné úsilí představitelů naší země vedoucí k založení samostatné Československé republiky. 
  • Považuje demokratický charakter státu, na jehož základě byla první republika postavena, za základní pilíř moderní České republiky. 
  • Navrhuje, aby toto výročí posloužilo k posílení národní hrdosti a ambicí České republiky patřit mezi nejúspěšnější země světa.

Sněmovna ve středu 24. října schválila základní parametry státního rozpočtu na příští rok. Jeho projednávání bylo zahájeno vystoupením prezidenta republiky Miloše Zemana. Přepis projevu prezidenta republiky najdete zde:

Schválené základní údaje zákona o státním rozpočtu na rok 2019:  příjmy - 1465,3 mld. Kč, výdaje - 1505,3 mld. Kč, deficit je plánován ve výši 40 mld. Kč, což prezentuje 0,7 % HDP. Detaily jsou ve sněmovním tisku 287

Přepis celé debaty o státním rozpočtu v 1. čtení najdete na sněmovních internetových stránkách zde

Schválený pořad 20. schůze najdete zde.

Sněmovna v úterý 23. října minutou ticha uctila památku rotného Tomáše Procházky, který padl v pondělí v Afghánistánu. 

Potom už byla na řadě legislativa. Policistům se pravděpodobně vrátí právo řešit méně závažné přestupky pouze domluvou bez nutnosti je zaznamenávat. Sněmovna v úterý 23. října zrychleně už v prvním čtení schválila návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Jana Richtera, Jana Birke a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb., a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 274/, který domluvu ze zákona opět umožní. Předkladatelé si od změny slibují zejména snížení administrativy. Předloha nyní zamíří k posouzení do Senátu. "Domluva bude využívána zejména v případech, kdy míra společenské škodlivosti daného činu je natolik nízká, že uložení pokuty by bylo s ohledem na závažnost přestupku a osobu pachatele nepřiměřené," uvádí k novele důvodová zpráva.

(zdroj: psp.cz)

 Na vaše konkrétní dotazy rád zodpovím

JS

 

Politika

Poslanecká sněmovna 3. a 4. 10.

Ve 40. týdnu zasedala Poslanecká sněmovna především v úterý 2. 10. a ve středu 3. 10.. Jednalo se například o čínském léčitelství nebo o hlasování Evropského parlamentu  o Maďarsku. Více se dočtete níže. 

Sněmovna se ve středu 3. října shodla na tom, že čínské léčitelství by nemělo být vyučováno na českých vysokých školách. „Schválení této senátní novely zákona (o nelékařských zdravotnických povoláních (sněmovní tisk 105) neznamená, že tradiční čínská medicína bude na území ČR zakázána. Toto se týká vzdělávání,” doplnil v debatě ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Ministerstvo by nově mělo připravit tzv. zákon o léčitelství, který by nastavil podmínky pro alternativní druhy medicíny, jako je čínská medicína, urinotearpie nebo akupunktura. Česká lékařská společnost JEP, Česká lékařská komora i všichni děkani lékařských fakult jednomyslně konstatovali, že považují tradiční čínskou medicínu za pouhé léčitelství, a trvají na stanovisku, že léčitelství, ať již vychází z jakýchkoliv tradic, není zdravotnickým povoláním.

Sněmovna také schválila novou úpravu úhrad zdravotnických prostředků. Bez této novely zákona o veřejném zdravotním pojištění (sněmovní tisk 199) by lidé za spoluúčast při pořizování pomůcek ročně vydali zhruba o miliardu korun navíc. V rámci novely bylo schválena mimo jiné i zavedení roční hranice 500 korun na doplatky za léky i pro invalidní důchodce a osoby s invaliditou III. stupně. Nyní tento limit platí pro seniory starší 70 let. Opatření by mělo začít platit od roku 2020.

úterý 2. října Sněmovna svým usnesením označila za "chybné a nešťastné" hlasování Evropského parlamentu o sankčním řízení s Maďarskem kvůli údajnému vážnému ohrožení unijních hodnot. Návrh poslance ODS Jana Skopečka v přesném znění:  "Poslanecká sněmovna považuje za chybné a nešťastné hlasování Evropského parlamentu proti suverénnímu státu Maďarsko, ve smyslu aktivace článku 7 Lisabonské smlouvy. Tento postup jen dále prohloubí příkopy a nedůvěru mezi starými a novými členskými státy Evropské unie," poslankyně a poslanci většinou 97 hlasů přijali spolu s dalšími usneseními na závěr debaty o víceletém finančním rámci Evropské unie na léta 2021 až 2027. V nich Sněmovna odmítá zavádění nových zdrojů financování dlouhodobého rozpočtu EU a současně doporučuje, aby dodatečné možnosti financování rozpočtu Evropské unie byly hledány v rámci stávajícího nastavení prostřednictvím úspor v provozu a optimalizace rozpočtů institucí Evropské unie.

 Začátek jednání v pátek 21. září patřil senátnímu návrhu na novelu zákona o sociálních službách a poté program pokračoval dalšími body podle schváleného pořadu 19. schůze.

Ve středu 19.9. dopoledne byla schválena novela trestního zákoníku (tisk 79) a novela zákona o ochranných známkách (tisk 168).

Sněmovna pak tentýž den večer po více než pětihodinové přijala usnesení k informaci vlády o postoji České republiky ke globálnímu paktu o bezpečné, řízené a legální migraci a globálnímu paktu o uprchlících:

Poslanecká sněmovna

I. bere na vědomí informaci ministra vnitra a ministra zahraničních věcí Jana Hamáčka o postoji ČR ke globálnímu paktu o bezpečné, řízené a legální migraci a o globálním paktu o uprchlících;

II. žádá vládu, aby do 15. 11. 2018 předložila Poslanecké sněmovně stanovisko vlády, se kterým se zástupce ČR zúčastní jednání o přijetí globálního paktu o bezpečné, řízené a legální migraci ve dnech 10.  a 11. prosince 2018 v Marrákeši;

III. připomíná potřebu efektivního řešení nelegální migrace, zejména otázky návratu uprchlíků do země původu, boje proti pašerákům a problémů, které k nelegální migraci vedou.

Čtvrtek byl tradičně hlavně ve znamení interpelací.

Znovu se celá Sněmovna sejde opět 23. 10.