Politika

Obstrukce, které brzdí sněmovnu

Dne 9. 5. byla ukončena 28. schůze  Poslanecké sněmovny.  Průběh jednání a jednotlivé body můžete najít na níže uvedeném odkazu.
Pokud byste měli konkrétní dotazy k některému z projednávaných bodů, rád Vám je zodpovím.
Nejvíce očekávaným bodem byla vratka ze senátu týkající se zdanění finančních náhrad v rámci církevních restitucí, kde bylo ke schválení třeba 101 hlasové většiny. Je to samozřejmě zákon, který rozděluje PS napříč politickým spektrem a vyvolává značné emoce zejména v opozičních řadách.
Zákon byl nakonec schválen, nicméně se stoprocentní jistotou lze očekávat, že opoziční strany a Senát napadnou tento schválený zákon u Ústavního soudu.
Osobně jsem hlasoval pro přijetí zákona, neboť jak jsem se již vyjádřil, od prvopočátku mi vadil způsob jakým byl tento zákon projednáván a schválen. Dále nejsem ztotožněn se způsobem ocenění navráceného majetku a se skutečností, že církev požaduje navrácení majetku, který je dnes v majetku měst a obcí a který byl přitom předmětem finančního vyrovnání státu s církvemi.
V rámci druhých čtení patřily k nejzajímavějším návrhy zákonů o státním zastupitelství, celostátním referendu, o státním občanství, o podmínkách provozu na pozemních komunikacích.
V prvém čtení bych zmínil zejména návrh zákon o realitním zprostředkování, který nastavuje nová pravidla pro makléře a realitní kanceláře.
Dále bych zmínil návrh předsedy PS Radka Vondráčka týkající ho se změn v jednacím řádu PS.  Hlavním cílem návrhu tohoto zákona bylo zefektivnění jednání PS.  Pro přípravu návrhu tohoto zákona byla zřízena komise, kterou tvořili poslanci napříč koaličním spektrem. Výsledkem hlasování však bylo zamítnutí, na kterém se paradoxně podíleli i poslanci opozičních stran,kteří se na přípravě tohoto návrhu zákona  sami podíleli v rámci činnosti expertní komise.
Největší lahůdkou bylo 3. čtení návrhu zákona o EET pro 3. a 4. vlnu.  Zde ODS společně s Piráty provedla obstrukci pomocí předložení 775 pozměňovacích návrhů na výjimky z EET týkajících se živností, které spadají do 3. a 4. vlny EET.   Je až dojemné, jak se ODS zaštiťuje  malými podnikateli a živnostníky tedy těmi stejnými,  kterým v roce 2013 v rámci Nečasova balíčku pozvedala daně a odvody.
Klasický případ obstrukce, který zablokuje práci sněmovny na několik dní.
Politika

Ohlédnutí za ÚPV a ZAV

V týdnu od 2. 4. – 5. 4. probíhal výborový týden v jehož rámci jsem se zúčastnil zasedání dvou výborů a to ÚPV a zahraničního výboru.

Zasedání ÚPV proběhlo dne 3.4. . a mělo na programu projednání Vládního návrhu zákona týkajícího se státních zastupitelství. Po dlouhé debatě byl zákon schválen. Osobně jsem se zdržel hlasování, protože si úplně nemyslím, že by si EU měla určovat, které trestní případy si bude vymezovat do své kompetence byť za spolupráce ze strany ČR.

Dále byly projednány návrhy poslanců Pirátské strany týkající se rozšíření kontrolní pravomoci NKÚ na kraje, obce atd.

Projednávání tohoto návrhu zákona bylo  přerušeno do další schůze ÚPV.

28. schůze ZAV se uskutečnila dne 4.4. Na programu byly velmi zajímavé body:

  • Informace náměstka minstra zahraničí Aleše Chmelaře týkající se průběhu zasedání Evropské rady.
  • S pozicí České republiky ke statusu Golanských výšin nás seznámil náměstek ministra zahraničí Martin Tlapa
  • Ing. Vladimír Bartl, náměstek ministryně průmyslu a obchodu nás seznámil se situací kolem vyžádaného odchodu zástupce Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře ze setkání diplomatů na MPO.