Osobní

Cyklisté a alkohol

V rámci 33. schůze Sněmovny byla projednána řada nových návrhů zákonů, byly schváleny zákony ve 3. čtení, projednávaly se vratky ze Senátu, jakož i zákony zamítnuté Senátem.

Rád bych se pozastavil  u výše uvedené novely  zákona, která vycházejíce z dílny Pirátské strany navrhuje  tolerovat vodákům alkohol do 0,5 promile. Zákon prošel ve Sněmovně 3. čtením a byl odeslán ke schválení do Senátu.

Již na Sněmovně při projednávání tohoto zákona zaznívaly z pléna názory,  že alkohol na vodu nepatří a má být zachována nulová tolerance stejně  jako u motorových vozidel a kol , s čímž naprosto souhlasím.  Zaznívaly i obavy, že přijetím této novely může časem dojít k otevření pomyslné Pandořiny skříňky  a stejná tolerance bude bude navrhována pro kola event. motorová vozidla.

Že k tomu dojde tak rychle a brzo nikdo včetně mne neočekával.  Novela zákona se vrátila s pozměňovacím senátním návrhem , v tomto případě to nazvěme spíše "přílepkem ", kdy Senát navrhuje, aby cyklistům byla povolena stejná tolerance alkoholu jako vodákům.

Cituji" ... Řidič, který řídí jednomístné kolo a jede na stezce pro cyklisty, účelové nebo místní komunikaci anebo na silnici III.třídy, může před jízdou nebo během jízdy požít alkoholické nápoje za podmínek, že zjištěný obsah alkoholu u řidiče nebude vyšší než 0,5 promile a zároveň nepřepravuje děti na sedadle pro přepravu dítěte, v přívěsném  vozíku ani na dětském kole připojeného k jízdnímu kolu.

Co k tomu dodat? Snad jen pár statistik, které hovoří zcela jasným jazykem.

Bezohlednost, ježdění bez přilby a hlavně konzumace alkoholu způsobuje rostoucí počet dopravních nehod těchto účastníků silničního provozu.

V porovnání s rokem 2017 kdy došlo k 3790 haváriím s účastí cyklistů v roce 2018 jich bylo již 4281 což představuje 13% nárůst.

Zarážející je však fakt, že cyklisté usedají na kolo pod vlivem alkoholu, způsobili  v roce 2018  celkem 784 havárií což je 29% podíl na všech nehodách, které cyklisté v roce 2018 způsobili.

Z dostupných statistik tedy jednoznačně vyplývá, že u cyklistů je podíl nehod pod vlivem alkoholu nejvyšší, zatímco třeba u chodců je tento podíl 11% a u řidičů aut 4%

Podíváme-li se do policejních statistik za prvních 5 měsíců letošního roku  zjistíme, že tento trend, nebo spíše dlouhodobá záležitost pokračuje. Ze 722 nehod způsobených cyklisty jich 185 bylo zaviněno cyklisty, kteří byli pod vlivem alkoholu. Z uvedeného vyplývá, že každý čtvrtý cyklista, který boural   požil před nebo v průběhu jízdy alkohol.

V neprospěch cyklistů hovoří i skutečnost, že pokud řidič automobilu vypije cca.3-4 desetistupňová piva odpovídá to zhruba 0,8 promile alkohol a dojde ke pětinásobnému  zvýšení pravděpodobnosti způsobení dopravní nehody.  V tom samém případě dojde u cyklisty ke zvýšení rizika až na dvaceti násobek.

U cyklisty už při hladině alkoholu 0,2-05 promile je riziko způsobení nehody 6-12 x vyšší.

Cyklisté  patří navíc do ohroženější skupiny z následujících důvodů:

- kolo má  ze všech vozidel nejdelší brzdnou dráhu

- kolo je jednostopé vozidlo, takže kromě řízení musí cyklista udržovat i rovnováhu, což je zejména po požití alkoholu značně problematické

- kromě přilby nejsou v podstatě cyklisté nijak chráněni na rozdíl od auta, kde je řidič chráněn karosérií.

Zatímco celá Evropa hledá cestu jak cyklisty odradit od pití u nás je ze strany části senátorů, ale i poslanců  vyvíjena aktivita na zavedení tolerance 0,5 promile alkoholu.  Argument, že cyklisté si stejně to pivko nebo víno dají, je podle mne velmi lichý,  protože negativní jev se má odstranit, a ne zavést jeho toleranci. Při debatách na Sněmovně, kde se ze strany ODS  otevíralo i téma možné tolerance alkoholu při řízení automobilu,  zazněla myšlenka, že se máme  přiblížit západním zemím, kde tato tolerance je v různých výškách povolena. Osobně si myslím, že Česká republika by se měla západním zemím přibližovat  ve zcela jiných věcech, než je tolerance alkoholu pří řízení jakéhokoliv vozidla.

Navíc v  okolních státech, ve kterých je alkohol při řízení vozidel tolerován jsou v poslední době evidovány snahy o znovuzavedení nulové tolerance alkoholu při řízení motorových a nemotorových vozidel. Směrem k ČR  zazněla dokonce i doporučení tamních odborníků abychom nulovou toleranci zachovali.

Pro mne osobně je prioritou bezpečnost dopravy, takže bezpečná hladina alkoholu je jedině nula promile. .

Politika

Poslanecké sněmovna – 33. schůze

Celý průběh 33. schůze můžete najít na výše uvedeném odkazu.

http://www.psp.cz/sqw/cms.sqw?z=12987

Dle  mého názoru byla schválena  řada  dobrých a prospěšných návrhů jako zákon o Národní sportovní agentuře,  zmírnění insolvenčního zákona vůči seniorům a méně majetným lidem,   dětské dluhy. elektronická tvorba zákonů,  elektronická dálniční známka navýšení důchodů pro rok 2020 atd.

Nebýt neustálých obstrukcí a svolávání mimořádných schůzí opozicí mohla být projednána a schválena řada dalších důležitých a potřebných,  zejména  vládních zákonů.

Nicméně zde si nemohu odpustit jednu osobní poznámku, či poznatek. Řada zákonů projednávaných Sněmovnou jsou zákony potřebné a prospěšné. Celá řada a to zejména poslaneckých návrhů je však podávána zcela zbytečně, protože se jedná mnohdy o drobné nepodstatné úpravy stávajících zákonů, nebo návrhy zákonů, které se kříží s vládními návrhy zákonů a často tak dochází k tomu, že  tatáž problematika se projednává v rámci poslaneckého návrhu zákona a vládního návrhu zákona což vede k duplicitní práci Sněmovny.

I když je  samozřejmě právem každého poslance, či skupiny poslanců návrhy zákona podávat v mnoha případech se jedná spíše o osobní PR jednotlivých poslanců.

Dochází tak ke značnému zaplevelování stávajícího právního řádu, takže podle mne i samotným právníkům musí působit značné problémy se v neustálých změnách orientovat.

Úkolem poslanců by mělo být nejen zákony tvořit, ale i revidovat stávající zákony a ty nepotřebné prostě zrušit.

Pokud Sněmovna bude chrlit dalších 20 let zákony takovýmto tempem a způsobem, tak šance orientovat se v právním řádu bude velmi  obtížná, ne-li nemožná.

Politika

Hlasování o nedůvěře vládě

Na 26. 6. byla opozičním blokem svolána mimořádná schůze sněmovny s jediným bodem a to vyslovení nedůvěry vládě premiéra Andreje Babiše.

Samozřejmě je právem opozice hlasování o nedůvěře svolat a sama opozice to označila za nezbytný krok, nicméně s ohledem na předem známý výsledek to osobně  považuji za krok zcela zbytečný.

Mimořádná 32. schůze trvala od 26.6. 9.00 do 27.6.  4.40 , kdy bylo ukončeno hlasování s předem očekávaným výsledkem.  Jednalo se o zbytečné mediální gesto opozice a paralyzaci Sněmovny, která v té době mohla projednávat, či schvalovat další zákony.

Opozice si na jedné straně neustále stěžuje, že se neprojednávají důležité zákony, ale na straně druhé sama svými obstrukcemi blokuje práci Sněmovny - např .800 individuálních hlasování ve 3.čtení týkajících se hlasování o zavedení 3. a 4. vlny EET.

Rád bych vyjádřil poděkování jednotlivým ministrům, kteří si na tuto schůzi připravili a představili ve svých jednotlivých vystoupeních rok své práce na svěřených ministerstvech.

Vystoupení jednotlivých ministrů můžete najít na výše uvedeném odkazu.

http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/032schuz/32-1.html#q5