Politika

44. schůze Poslanecké sněmovny

Jak již všichni víte, jednalo se o klíčovou schůzi PS, na které byly předloženy a schváleny návrhy vládních zákonů souvisejících s pandemií koronaviru.  Schůze trvala skoro 18 hodin, protože kolem každého návrhu zákona se rozvinula poměrně široká debata.

Co nejdůležitějšího bylo schváleno a přijato?

 • nouzový stav se prodlužuje do 30. 4. 2020
 • byla schválena finanční jednorázová pomoc OSVČ ve výši Kč 25.000.  Tento příspěvek bude vyplacen po té,, co budou splněny základní požadavky  spolu s čestným prohlášením, že jejich podnikání byla negativně zasažena a ovlivněna pandemií  COVID -19. Týká se to OSVČ podnikajících  na hlavní a vedlejší činnost. Naopak nebude se to týkat těch, kteří podnikají při zaměstnání, nebo podnikání přerušili a jsou registrováni na Úřadu práce.
 • odklad splátek hypoték a úvěrů pro fyzické i právnické osoby a to buď na 3 nebo 6 měsíců dle vlastního zvážení bez nutnosti doložení důsledků zasažení koronavirem. Bude stačit pouze věrohodné vysvětlení a zdůvodnění.
 • dočasný zákaz vystěhování nájemníků, pokud nemají v důsledků dopadů opatřeních souvisejících s COVID-19 na zaplacení nájmů. Úprava umožňuje splatit vzniklý dluh do konce roku 2020. Zde mám osobní obavy, aby nedošlo k legalizaci neplacení nájmů chronickými neplatiči a v návaznosti na to vzniku finančních problémů u pronajímatelů bytů.
 • další chválený zákon se týká živnostníků a podnikatelů, kteří museli z důvodu COVID-19 uzavřít své provozovny po dobu 3 měsíců tedy až do konce června nemusí platit průběžně nájem, který pak však  musí splatit do konce roku 2020
 • bylo schváleno rozšíření možnosti centrální banky obchodovat na volném trhu, zejména s dluhopisy
 • přijímací zkoušky se uskuteční nejdříve 15 dní po otevření škol. Přijatí uchazeči potom budou mít 45 dní na doručení maturitního vysvědčení vybrané vysoké škole
 • poskytovatelé sdíleného ubytování budou mít povinnost sdílet údaje o ubytovaných hostech s úřady
 • dojde k prodloužení lhůty na prokázání odbornosti realitních makléřů a to 6 měsíců, tedy do konce března 2021 a nikoli do konce září 2020 jak stanovil původní zákon.
 • v nemocnicích budou moci pracovat lékaři ze zemí mimo EU i bez potřebných aprobačních zkoušek
 • policie a městská policie bude moci pokutovat občany, kteří vědomě porušují opatření zabraňující šíření viru COVID-19  až do výše 10.000 Kč.

Ještě bych se chtěl pozastavit u jednoho návrhu zákona týkajícího se cestovního ruchu, který byl doprovázen značným lobbingem jednotlivých cestovních kanceláří.  Jednotlivé CK mohou dle schváleného návrhu zákona odložit vrácení peněz za zrušené zájezdy kvůli koronaviru s plánovaným odjezdem od 20. 2. do 31. 8. Jsou však povinny místo vrácené peněz poskytnout klientům vouchery v hodnotě  zrušeného zájezdu. Na odložení platby by měla platit do 31. 8.  tzv. ochranná doba.

Zákon však počítá se skupinou lidi, kteří mohou voucher odmítnout a musí jim být vráceny peníze. Do takovéto skupiny patří zejména senioři nad 65 let, osoby ZTP, nezaměstnané, rodiče na mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené a dále občany, kteří nemohou kvůli  koronaviru pracovat .

K tomuto návrhu zákona jsem podal svůj pozměňovací návrh, který tento okruh lidí  dále rozšiřuje o osamělé rodiče pečující o nezaopatřené dítě a dále o školy a školská zařízení. U škol a školských zařízení se totiž jedná o to, že cenu zájezdu fakticky hradí rodiče a škola, či školské zařízení tyto vouchery dále prakticky nevyužije a měla by rodičům vrátit uhrazené platby za zrušený zájezd. Tento můj PN byl v rámci zákona schválen.

S ohledem na to, že všechny zákony musí projít schválením v Senátu, je předpoklad, že se vrátí do Sněmovny spolu s pozměňovacími  návrhy Senátu, o kterých bude znovu hlasovat Sněmovna. O případných změnách Vás budu informovat po skončení 45. schůze PS

Politika

Sněmovna během karantény

Z důvodu možné karantény celé Poslanecké sněmovny vlivem šíření epidemie koronaviru, byla předčasně  ukončena 41. schůze Poslanecké sněmovny,  takže nedošlo k projednání většiny zákonů zařazených na tuto 41. schůzi. Z uvedeného důvodu jsem Vás ani na svých stránkách neinformoval o průběhu a výsledcích jednání  41. schůze Poslanecké sněmovny.

I v této hektické době shánění a šití roušek, nakupování  respirátorů a zajišťování dezinfekčních prostředků, se na mne obrací řada z Vás s četnými dotazy týkajících se stávající situace. V návaznosti na Vaše dotazy bych Vám rád sdělil pár aktuálních informací ze současného dění:

Byl vyhlášen stav legislativní nouze, který na návrh vlády vyhlásil předseda Poslanecké sněmovny. Takovýto stav se vyhlašuje, jestliže jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů, nebo zásadním způsobem ohrožena bezpečnost státu, či státu hrozí značné hospodářské škody. Předseda PS vyhlašuje tento stav na 30 dnů s tím, že další jeho prodloužení musí být schváleno Poslaneckou sněmovnou.

V praxi to znamená, že vládní návrhy zákonů mohou být projednávány v tzv. zkráceném jednání, v němž jsou stanoveny nepřekročitelné lhůty jednotlivých fází legislativního procesu, první čtení se vůbec nekoná, ve druhém čtení se nemusí konat obecná rozprava a může být omezena řečnická doba, neplatí stanovené jednací dny a nutné lhůty pro třetí čtení. Navíc lze jednat po 21. hodině, sobotu, neděli a pondělí.

Poslanecká sněmovna zasedá v režimu poměrného polovičního zastoupení jednotlivých politických klubů. Je to právě z důvodu zachování akceschopnosti Poslanecké sněmovny v případě, že by došlo k nakažení některého z poslanců a kdy by nemusela být v karanténě celá Poslanecká sněmovna.

V takovémto režimu se již konala 42. schůze Poslanecké sněmovny, na které se schvalovaly vládní návrhy zákonů, které obsahovaly řadu podpůrných a pomocných opatření, která mají za současné situace pomoci občanům a podnikatelům či živnostníkům. Jsou to následující opatření:

 • Odpuštění záloh na platbu zdravotního a sociálního pojištění pro OSVČ od března do srpna 2020.
 • Po dobu nouzového stavu a ještě 3 měsíce po jeho skončení odpadá povinnost evidovat tržby podle zákona o EET a zároveň se posouvá zahájení 3. a 4. vlny EET.
 • Možnost občanů i OSVČ čerpat dávku ošetřovného do 13. roku dítěte.
 • Jednorázový příspěvek Kč 15.000  pro OSVČ dotčených opatřeními, která byla přijata v souvislosti s koronavirovou epidemií.
 • Možnost podnikatelů čerpat v rámci programu Covid , který připravilo MPO ve spolupráci s Česko-moravskou záruční a rozvojovou bankou.

A jaké bude další dění v Poslanecké sněmovně? V příštím týdnu od 7. 4.  se opět v režimu poměrného zastoupení jednotlivých poslaneckých klubů uskuteční 43., 44. a 46. schůze Poslanecké sněmovny.

Hlavním a jediným bodem 43. schůze PS bude návrh na vyslovení souhlasu PS s prodloužením nouzového stavu. Bude se schvalovat termín, do kterého bude prodloužen nouzový stav.

Ihned po ukončení 43. schůze bude následovat 44. schůze, na kterou vláda ČR předložila zhruba 15 vládních návrhů zákona, které úzce souvisí s dopady koronavirové epidemie, a které se budou projednávat ve zkráceném režimu legislativní nouze. V jaké podobě budou dané návrhy zákonů schváleny Vás budu samozřejmě informovat. Nicméně jen namátkově pro Vaši informaci co vláda nově, v rámci daných návrhů zákonů předkládá:

- 25.000 Kč pro OSVČ, kterých se dotýkají opatření spojená s koronavirovou epidemií.

- plošný odklad splátek spotřebitelských, hypotečních i podnikatelských úvěrů.

- vládou byl rovněž schválen návrh zákona, podle něhož nesmí nájemník dostat výpověď z bytu, pokud není kvůli koronavirové  epidemii schopen platit nájemné. Dluh z nájemného bude moci splatit do konce května 2021.

- firmy, které jsou v pronájmu a  které kvůli vládním opatřením musely zavřít své  provozy, mohou požádat o odklad nájmu do 30. června.

- firmám, které připravují inovace provozů tak, aby pomohly s bojem proti koronaviru, bude proplaceno 100% prokazatelných nákladů.

Jak jsem již uvedl opatření v rámci předkládaných vládních návrhů je celá řada, nicméně budou určitě předmětem rozsáhlé diskuze ze strany opozice, takže určitě dojde k úpravám.

Rád bych se ještě pozastavil u jedné skutečnosti, týkající se pravidel pro poskytování hypoték. V rámci diskuzí ohledně zákonů týkajících se ČNB byla v Poslanecké sněmovně otevřena směrem k ČNB otázka možnosti změny pravidel pro poskytování hypoték jednotlivými bankami.

Dobrou zprávou je, že v souvislosti s předpokládanými dopady koronavirové epidemie na finanční, hypoteční a realitní trhy ČNB přistoupila ke zmírnění původních zpřísněných pravidel. Došlo k uvolnění limitů tří úvěrových ukazatelů pro posuzování žádosti o nové hypotéky.

 1. Pro její získání budou stačit úspory ve výši pouze 10% hodnoty nemovitosti, místo dosavadních 20%.
 2. Bankám se také ruší dosavadní omezení, které jim umožňovalo poskytovat maximálně 15% celkového objemu hypoték s LTV mezi 80-90%.
 3. Méně přísné bude i omezení maximální měsíční splátky – ukazatel DSTI. Dosavadní limit 45% čistého měsíčního příjmu vzroste na 50%.
 4. Bankám odpadne rovněž povinnost posuzovat nové hypotéky podle ukazatele DTI, který odráží počet ročních čistých příjmů domácnosti ke splacení všech jejich dluhů.