Region

Pracovní návštěvy v regionu

Stejně jako v minulém jsem tento týden navštívil několik starostů měst a obcí jako např. Bílovce a Studénky.

S paní starostkou Bílovce Renatou Mikolašovou jsme vedli diskuzi na téma  koronavirové epidemie a jejího dopadu na chod a každodenní život ve městě. Dle vyjádření paní starostky se i přes prvopočáteční problémy, díky práci celé radnice a vedení města,  podařilo situaci zvládnout bez zásadních  negativních dopadů. Paní starostka ocenila i finanční pomoc státu, která zmírní negativní finanční dopad do rozpočtu měst a obcí.

S panem starostou Studénky Liborem Slavíkem jsme kromě otázky korovinarové epidemie řešili otázku dotace Ministerstva zemědělství pro vybudování suchého poldru P7. Obec Studénka byla v letošním roce postižena opakovanými povodněmi a vybudování tohoto poldru má pro Studénku zásadní význam kvůli ochraně před povodněmi. Panu starostovi jsem přislíbil pomoc pro urychlené poskytnutí této dotace. Dalším tématem byla výstavba mimoúrovňového  železničního přejezdu na místě přejezdu, na kterém v roce 2015 vinnou polského řidiče kamionu došlo ke střetu kamionu s projíždějícím Pendolinem  při kterém zahynuli 3 lidé. Jedná se o celkovou investici ve výši přibližně 700 mil. Kč z rozpočtu Ministerstva dopravy.  Panu starostovi jsem přislíbil svou osobní angažovanost při jednáních s Ministerstvem dopravy.

Region

Jak se žije firmám a obcím v době pokoronavirové?

V tomto týdnu jsem navštívil několik firem, jednou z nich byla i firma BikeFun International se sídlem v Kopřivnici. Jedná se o firmu zabývající se výrobou sportovních a rekreačních kol. O situaci na počátku  koronavirové pandemie,  jakož i o stávající  situaci jsem diskutoval s holandským majitelem firmy p. Rob van Wijngaardnem a výkonným ředitelem firmy p. Stanislavem Matušů.

Stejně jako u ostatních firem jsme se shodli na tom, že začátky byly velmi obtížné a nejasné, nicméně i zde oba pánové jednoznačně  velmi kladně hodnotili všechna vládní anti-covidová opatření, která vláda učinila za účelem zmírnění dopadů této pandemie. Tato opatření jednoznačně pomohla firmám překlenout to  nejsložitější období začátku pandemie a restartovat jejich chod. Pan Wijngaarden ohodnotil vládní kroky jako jedny z nejlepších, nejrychlejších a nejefektivnějších v rámci Evropy.

Kromě toho jak se žije firmám, mne samozřejmě zajímala i pokoronavirová situace v obcích. Jedněmi ze starostů, které jsem navštívil, a se kterými jsem měl velmi zajímavou diskuzi byl p. starosta Bordovic Ladislav Matúš a p. starosta Bernartic nad Odrou ‎Tomáš Horut. I z jejich úst zaznělo, že zejména v počátcích koronavirové krize byla řada nejasností a problémů, zejména v zásobování hygienickými rouškami a dezinfekčními prostředky. Postupem času zejména díky jednotlivým vládním opatřením, která byla ze strany starostů hodnocena pozitivně, se situace v obcích stabilizuje a obce se vracejí do běžného normálu.

V průběhu léta se chystám navštívit i další obce a firmy a o tom nejzajímavějším Vás určitě budu informovat na svých stránkách.

Závěrem krátká osobní poznámka. Po vypuknutí celosvětové pandemie Covid-19 ani u nás zpočátku  nikdo přesně nevěděl  jak se tato nemoc bude chovat, rychlost jejího šíření a rozsah jejího dopadu. Všechna opatření a rozhodnutí se činila prakticky z hodiny na hodinu na základě aktuální situace. Možná  se některá opatření mohla udělat jinak, možná lépe, možná dříve. To však v té době omezeného rozhodovacího prostoru nikdo nevěděl. Nevěděla to ani samotná opozice, která svou bitvu započala po jejím skončení.

Připomíná mi to jeden krásný citát od Napoleona Bonaparte

„Na světě jsou dvě nejsnadnější věci, které zvládne i nejhloupější poddůstojník: vychovávat sousedovy děti a vyhrát válku, která již skončila“