Blog

Region

Regionální týden

Mezi velmi zajímavá jednání, která jsem absolvoval v průběhu poslaneckého týdne patřila i schůzka se starostou Fulneku Ing. Petrem Erteltem.

Nové vedení města si vytýčilo nemalé cíle zejména ve zbudování nové MŠ,  rozvoji cestovního ruchu,  výstavby nových bytů, revitalizace centra města a obnovy kulturních památek, kterými město Fulnek oplývá. Právě o těchto záměrech jsme s panem starostou vedli rozsáhlou a poměrně podrobnou debatu. Dospěli jsme k společnému závěru, že krásný a starobylý Fulnek si tyto změny určitě zaslouží, a samozřejmě  i já budu rád nápomocen při realizaci uvedených záměrů.

Politika

Rejstřík trestů

Současný systém vedení rejstříku trestů je přežitý

Spolu s několika kolegy z ústavněprávního výboru poslanecké sněmovny jsem podal návrh zákona, kterým by se mělo současné vedení rejstříku trestů a přestupků zefektivnit a dostat do reality digitálního věku.

Rejstřík trestů je dnes samostatným úřadem. To odpovídá době jeho vzniku v roce 1994. V té době představovalo vedení evidence odsouzení rozsáhlou listinnou agendu, kterou bylo nutné zabezpečit úřadem s řadou zaměstnanců a s několika kolika územními pobočkami. Kdo chtěl tehdy vyhotovit výpis z rejstříku trestů, musel mít připravené kolky a výpis si vyzvednout na jedné z poboček. Mnozí si možná s nostalgií vzpomenou na dlouhé fronty na centrální výdejně výpisů umístěné v uličce mezi pražským vrchním soudem a pankráckou vazební věznicí.

Po zavedení systému Czech Point před více než deseti lety tato praxe odpadla. Možnost pořídit si na každé poště či jiné kontaktní přepážce pohodlně výpis z rejstříku trestů byla jednou z prvních funkcionalit systému. Přepážky územních poboček rejstříku trestů osiřely. Dnes je v digitálním věku do jisté míry reliktem i úřad sám. Evidence trestů a evidence vybraných přestupků dnes představují zřejmě jediné evidence, které jsou spravovány samostatnou organizační složkou státu, která se věnuje výlučně vedení evidencí.

Cílem mnou navrženého zákona je proto systémová implementace vedení evidence trestů a přestupků do struktury ministerstva spravedlnosti. Výpisy a opisy o trestní či přestupkové minulosti budou vydávány za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako doposud. Občanů se tak změna vůbec nedotkne. Mění se jen systém vedení elektronické databáze v pozadí. Skutečnost, že se návrhem dosáhne nepatrných personálních úspor a z hlediska státního rozpočtu drobných úspor finančních, je spíše příhodným doprovodným jevem navrženého zákona, nikoli však jeho hlavním motivem.

Region

Pracovní návštěvy v regionu

Stejně jako v minulém jsem tento týden navštívil několik starostů měst a obcí jako např. Bílovce a Studénky.

S paní starostkou Bílovce Renatou Mikolašovou jsme vedli diskuzi na téma  koronavirové epidemie a jejího dopadu na chod a každodenní život ve městě. Dle vyjádření paní starostky se i přes prvopočáteční problémy, díky práci celé radnice a vedení města,  podařilo situaci zvládnout bez zásadních  negativních dopadů. Paní starostka ocenila i finanční pomoc státu, která zmírní negativní finanční dopad do rozpočtu měst a obcí.

S panem starostou Studénky Liborem Slavíkem jsme kromě otázky korovinarové epidemie řešili otázku dotace Ministerstva zemědělství pro vybudování suchého poldru P7. Obec Studénka byla v letošním roce postižena opakovanými povodněmi a vybudování tohoto poldru má pro Studénku zásadní význam kvůli ochraně před povodněmi. Panu starostovi jsem přislíbil pomoc pro urychlené poskytnutí této dotace. Dalším tématem byla výstavba mimoúrovňového  železničního přejezdu na místě přejezdu, na kterém v roce 2015 vinnou polského řidiče kamionu došlo ke střetu kamionu s projíždějícím Pendolinem  při kterém zahynuli 3 lidé. Jedná se o celkovou investici ve výši přibližně 700 mil. Kč z rozpočtu Ministerstva dopravy.  Panu starostovi jsem přislíbil svou osobní angažovanost při jednáních s Ministerstvem dopravy.

Region

Jak se žije firmám a obcím v době pokoronavirové?

V tomto týdnu jsem navštívil několik firem, jednou z nich byla i firma BikeFun International se sídlem v Kopřivnici. Jedná se o firmu zabývající se výrobou sportovních a rekreačních kol. O situaci na počátku  koronavirové pandemie,  jakož i o stávající  situaci jsem diskutoval s holandským majitelem firmy p. Rob van Wijngaardnem a výkonným ředitelem firmy p. Stanislavem Matušů.

Stejně jako u ostatních firem jsme se shodli na tom, že začátky byly velmi obtížné a nejasné, nicméně i zde oba pánové jednoznačně  velmi kladně hodnotili všechna vládní anti-covidová opatření, která vláda učinila za účelem zmírnění dopadů této pandemie. Tato opatření jednoznačně pomohla firmám překlenout to  nejsložitější období začátku pandemie a restartovat jejich chod. Pan Wijngaarden ohodnotil vládní kroky jako jedny z nejlepších, nejrychlejších a nejefektivnějších v rámci Evropy.

Kromě toho jak se žije firmám, mne samozřejmě zajímala i pokoronavirová situace v obcích. Jedněmi ze starostů, které jsem navštívil, a se kterými jsem měl velmi zajímavou diskuzi byl p. starosta Bordovic Ladislav Matúš a p. starosta Bernartic nad Odrou ‎Tomáš Horut. I z jejich úst zaznělo, že zejména v počátcích koronavirové krize byla řada nejasností a problémů, zejména v zásobování hygienickými rouškami a dezinfekčními prostředky. Postupem času zejména díky jednotlivým vládním opatřením, která byla ze strany starostů hodnocena pozitivně, se situace v obcích stabilizuje a obce se vracejí do běžného normálu.

V průběhu léta se chystám navštívit i další obce a firmy a o tom nejzajímavějším Vás určitě budu informovat na svých stránkách.

Závěrem krátká osobní poznámka. Po vypuknutí celosvětové pandemie Covid-19 ani u nás zpočátku  nikdo přesně nevěděl  jak se tato nemoc bude chovat, rychlost jejího šíření a rozsah jejího dopadu. Všechna opatření a rozhodnutí se činila prakticky z hodiny na hodinu na základě aktuální situace. Možná  se některá opatření mohla udělat jinak, možná lépe, možná dříve. To však v té době omezeného rozhodovacího prostoru nikdo nevěděl. Nevěděla to ani samotná opozice, která svou bitvu započala po jejím skončení.

Připomíná mi to jeden krásný citát od Napoleona Bonaparte

„Na světě jsou dvě nejsnadnější věci, které zvládne i nejhloupější poddůstojník: vychovávat sousedovy děti a vyhrát válku, která již skončila“

Politika

49. schůze Poslanecké sněmovny

V úterý 26. 5. byla zahájena řádná 49. schůze PS PČR, po delší pauze způsobené pandemií koronaviru, tentokrát již v plnopočetním režimu.

Během jednání v Poslanecké sněmovně jsme schválili několik bodů. Například:

 • Snížili jsme daň z 15 na 10 procent na ubytovací služby a vstupenky na kulturní a sportovní akce.
 • Podnikatelům jsme snížili daň na nákladní vozidlo. Je možné si zpětně uplatnit daňovou ztrátu.
 • V prvním čtení jsme odhlasovali zrušení daně z nemovitosti.
 • Obcím jsme rozšířili kompetenci. Mohou osvobodit vybrané nemovitosti od daně.
 • Schválili jsme zpětné uplatnění daňové ztráty u podnikatelů a firem celkovou částkou 30 milionů korun.
 • Odpustí se firmám do 50 zaměstnanců sociální odvody za červen až srpen. Pro uplatnění je nutné splnit podmínky. Firmy nepropustily více než desetinu zaměstnanců a ve srovnání s březnem mzdy nesnížily o více než deset procent.
 • Schválili jsme zákonná opatření sdílených pracovních míst. Spočívá to v tom, že se o jednu pozici dělí více pracovníků s kratším úvazkem. Tento zákon má zlepšit zaměstnávání matek s malými dětmi či seniory.
 • Prosadili jsme návrh, který zavádí placené volno navíc pro zaměstnance, kteří působí na dětských táborech. Půjde o pět dní placeného volna.
 • Schválili jsme vládní návrh, podle kterého by se dovolená neměla poskytovat za odpracované dny, ale za odpracovanou dobu.
 • Prošly nové podmínky pro vysílání pracovníků do zemí Evropské unie. Tento návrh souvisí s evropskými předpisy a má zabránit sociálnímu dumpingu s konkurováním nižší mzdou

S rouškou, nebo bez roušky?

Obdržel jsem řadu dotazů, proč někteří poslanci nemají ústa zakryta rouškou, jak nařizuje vládní nařízení, a někteří ano. Vím, že ve vedení PS byl dohodnut princip dobrovolnosti, ale za mne je to špatně. Jsme v uzavřené budově, a jak každý občan může vidět na televizní obrazovce, povinné vzdálenosti nejsou zachovány. Mým názorem je, že nařízení, která platí pro občany, musí platit i pro poslance. Dokonce jsem v médiích zaznamenal komentář jednoho z poslanců ODS, že Poslanecká sněmovna je nadřízena vládě ČR a proto nemusí vládní nařízení dodržovat a poslouchat. Tak nevím, ale takováto vyjádření, byť možná zčásti pravdivá, určitě nejsou cestou, jak zvyšovat důvěru politiků mezi občany ČR.

Kompenzační bonus

V úterý 26. 5. jsme projednali vratky ze Senátu týkající se rozšíření odložení EET (třetí a čtvrtá vlna) na konec června 2023, dále pozměňovací návrh Senátu týkající se kompenzačního bonusu, kdy Senát navrhuje rozšířit kompenzační bonus i na OSVČ pokud jsou současně tyto osoby zaměstnány jako jednatelé s.r.o. a dále navrhuje vyloučení kompenzačního bonusu ze strany obcí a krajů a změnu jeho právní úpravy. Poslední senátní vratka se týkala novely zákona o obecní polici. Po opětovném projednání senátních vratek byly tyto zamítnuty, a novely všech tří zákonů byly schváleny v podobě již jednou schválené Poslaneckou sněmovnou.

Kolem financování části kompenzačního bonusu z prostředků obcí a krajů z tzv. RUD, se odehrála ve Sněmovně poměrně bouřlivá, skoro 4 hodinová debata, která se zejména ze strany opozice, ale i části poslanců z  řad ČSSD, zcela jasně nesla na vlně blížících se krajských voleb. Debata byla zakončena obstrukcí ze strany ODS, která si vzala přestávku do konce jednacího dne, tedy do 24:00.

O co tedy v kompenzačním bonusu jde?

Tento bonus byl zaveden v rámci pomoci OSVČ na zmírnění dopadu koronavirové pandemie. Konstrukce vyplácení finančních prostředků v rámci kompenzačního bonusu vznikla pod tlakem co možná nejrychlejšího uvolnění finančních prostředků směrem k OSVČ. Od prvopočátku bylo rozpočtové krytí kompenzačního bonusu v zákoně a jeho důvodové zprávě uvedeno, bylo schváleno PS a rovněž dvakrát projednáno a nezpochybněno Senátem. Samotní zástupci podnikatelů schvalují tento konstrukt jako nejrychlejší formu vyplácení peněz směrem k OSVČ. Ve snaze pomoci formou kompenzačního bonusu i malým s.r.o. proběhla novelizace zákona o kompenzačním bonusu, která se však najednou vrátila ze Senátu s pozměňovacím návrhem, který zcela zásadním způsobem mění konstrukci vyplácení kompenzačního bonusu. Uvedený PN chce docílit, aby se obce a kraje nepodílely na kompenzačním bonusu a tento se stal příspěvkem/dotací OSVČ ze Státního rozpočtu.

Uvedený pozměňovací návrh by vedl k zásadnímu narušení stávajícího velmi efektivně fungujícího kompenzačního bonusu, neboť by navržené řešení bylo jen obtížně rozpočtově, právně i technicky realizovatelné a vedlo by k zásadnímu zdržení a zkomplikování poskytování kompenzace podnikatelům.

Kompenzační bonus je dnes financován z daní příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, které vykazují dostatečnou výši na to, aby pokryly předpokládané náklady kompenzačního bonusu cca. 45 mld. korun. Státní rozpočet v současnosti nepředpokládá vynaložení této částky jako výdaje státního rozpočtu, do kterého by se výdaje na kompenzační bonus musely zahrnout v případě schválení daného pozměňovacího návrhu. Zajištění těchto prostředků by muselo být provedeno novelou zákona o státním rozpočtu. Zde je nutno zdůraznit, že až do provedení této zákonné změny a poskytnutí rozpočtového krytí by finanční úřady byly nuceny pozastavit vyplácení kompenzačního bonusu.

V důsledku uvedeného pozastavení by došlo k zásadnímu narušení legitimního očekávání ze strany subjektů, tedy příjemců kompenzačního bonusu a k vytvoření nedůvodných rozdílů mezi podnikateli podle toho, kdy podali žádost o kompenzační bonus. Tyto důsledky mají rovněž evidentní ústavní rozměr.

Na celé záležitosti mne osobně nejvíce mrzí to, že došlo ke zbytečnému zpolitizování této pomoci OSVČ a malých s.r.o. Jak jsem již uvedl, prvotně tato konstrukce prošla jak PS tak i dvakrát Senátem, dokonce i opozice kladně kvitovala rychlost vyplácení kompenzačních bonusů a najednou černé vlajky, vyhladovění obcí, parte a katastrofické scénáře starostů, kteří jakoby zapomněli, že právě tato vláda jim v minulém období navýšila RUD na 23,58, což umožnilo značné navýšení finančních prostředků na investice v rámci jejich obcí.

Rozumím tomu, že v některých případech to může způsobovat problémy při realizaci plánovaných investic, ale každý správný starosta by měl mít finanční rezervu a v případě, že tomu tak není, tak se investice bude muset časově posunout. Proklamace o vyhladovění obcí jsou zavádějící, protože opozicí požadovanou změnou vyplácení kompenzačních bonusů by se finanční prostředky k některým OSVČ a s.r.o. nedostaly včas a mohlo by dojít k jejich bankrotům a likvidacím, což by se zpětně odrazilo ve sníženém výběru DPFO ze závislé činnosti, z kterých se v rámci RUD odvádějí peníze městům a obcím. Heslo “peníze dělají peníze“ platí i v tomto případě.

Dobrou zprávou pro obce a města je, že MF a MMR zpětně poskytnou dotace všem obcím a městům, které se dostaly do převisu a na dotace v rámci 2020 tzv. nedosáhly. Jedná se o částku asi 9 mld. Kč, která starostům určitě pomůže.

V současné době se ve vládě projednává i možnost, že poměr vyplácených dotací, kdy v současné době z celkové hodnoty dotace stát poskytoval 70% a obec hradila 30% ze svých vlastních prostředků, bude upraven na poměr 80% stát a pouze 20% obce, což by byla další výrazná pomoc obcím a městům.

Volby do rady ČT

Ve středu odpoledne proběhla mediálně dlouhodobě sledovaná volba zbývajících tří členů do Rady ČT. Byli zvolení Luboš Xaver Veselý, Hana Lipovská a Pavel Matocha. Za mne dobrá volba, nicméně to však samozřejmě potvrdí až jejich práce v Radě ČT.

U čeho bych se však chtěl ale pozastavit, je celková nenávist a mediální štvanice, se kterými se jednotlivými kandidáti, a to zejména Hana Lipovská, museli potýkat v průběhu oznámení kandidatury, samotného výběrového řízení i následného zvolení. To, co rozpoutala např. skupina senátorů v čele se senátorem Hilšerem, následovaná některými médii a webovými servery proti Haně Lipovské, nemělo s demokracií, na jejichž principech a základech daná volba proběhla, vůbec nic společného. Navíc v podobě Luboše Xaver Veselého a Pavla Matochy nastupují do Rady ČT mediálně zkušení lidé. Hana Lipovská, která je velmi fundovanou ekonomkou, určitě pomůže k zprůhlednění hospodaření ČT, které jak již víme z minulosti, má přinejmenším značné rezervy.

Ihned po uskutečněné volbě se část představitelů opozice nechala slyšet s proklamacemi o zániku nezávislé ČT, ohrožení demokracie atd. Petr Gazdík dokonce hovoří o hlasovací mašině komunisticko-populisticko-fašistické mašinérie, Miroslav Kalousek hovoří o zločinu a Miroslava Němcová je zděšena ohrožením demokracie.

Jak mohou tito tři nově zvolení členové ohrozit demokracii? Nijak, směšné. Prostě jen nevyhovují názorům a představám Kalouska, Gazdíka, Němcové a části médií, komentátorů a novinářů. Když už se hovoří o ohrožení ČT, tak zejména paní Němcová by si mohla vzpomenout jaký, skoro brutální útok a nátlak vedla v minulosti ODS za vrcholu její vlády proti ČT s konečným cílem její privatizace.

Jako vrchol trapnosti považuji vyjádření pana Kalouska, který se nechal slyšet, že kvůli zvolení Hany Lipovské, která je mimo jiné hluboce věřící člověk, a podpory jejího zvolení panem kardinálem Dukou, uvažuje o vystoupení z církve. Tak pokud zvolení Hany Lipovské je možnou příčinou vystoupení pana Kalouska z katolické církve, tak si asi plete katolickou církev s politickými stranami, kterými si v minulosti prošel. Pokud pan Kalousek setrval na svých křesťanských pozicích v případě pedofilních skandálů, které v minulosti otřásly katolickou církví, tak zvolení Hany Lipovské do rady ČT, by určitě příčinou jeho vystoupení z církve být neměly. Církev totiž není politická strana.

Politika

44. schůze Poslanecké sněmovny

Jak již všichni víte, jednalo se o klíčovou schůzi PS, na které byly předloženy a schváleny návrhy vládních zákonů souvisejících s pandemií koronaviru.  Schůze trvala skoro 18 hodin, protože kolem každého návrhu zákona se rozvinula poměrně široká debata.

Co nejdůležitějšího bylo schváleno a přijato?

 • nouzový stav se prodlužuje do 30. 4. 2020
 • byla schválena finanční jednorázová pomoc OSVČ ve výši Kč 25.000.  Tento příspěvek bude vyplacen po té,, co budou splněny základní požadavky  spolu s čestným prohlášením, že jejich podnikání byla negativně zasažena a ovlivněna pandemií  COVID -19. Týká se to OSVČ podnikajících  na hlavní a vedlejší činnost. Naopak nebude se to týkat těch, kteří podnikají při zaměstnání, nebo podnikání přerušili a jsou registrováni na Úřadu práce.
 • odklad splátek hypoték a úvěrů pro fyzické i právnické osoby a to buď na 3 nebo 6 měsíců dle vlastního zvážení bez nutnosti doložení důsledků zasažení koronavirem. Bude stačit pouze věrohodné vysvětlení a zdůvodnění.
 • dočasný zákaz vystěhování nájemníků, pokud nemají v důsledků dopadů opatřeních souvisejících s COVID-19 na zaplacení nájmů. Úprava umožňuje splatit vzniklý dluh do konce roku 2020. Zde mám osobní obavy, aby nedošlo k legalizaci neplacení nájmů chronickými neplatiči a v návaznosti na to vzniku finančních problémů u pronajímatelů bytů.
 • další chválený zákon se týká živnostníků a podnikatelů, kteří museli z důvodu COVID-19 uzavřít své provozovny po dobu 3 měsíců tedy až do konce června nemusí platit průběžně nájem, který pak však  musí splatit do konce roku 2020
 • bylo schváleno rozšíření možnosti centrální banky obchodovat na volném trhu, zejména s dluhopisy
 • přijímací zkoušky se uskuteční nejdříve 15 dní po otevření škol. Přijatí uchazeči potom budou mít 45 dní na doručení maturitního vysvědčení vybrané vysoké škole
 • poskytovatelé sdíleného ubytování budou mít povinnost sdílet údaje o ubytovaných hostech s úřady
 • dojde k prodloužení lhůty na prokázání odbornosti realitních makléřů a to 6 měsíců, tedy do konce března 2021 a nikoli do konce září 2020 jak stanovil původní zákon.
 • v nemocnicích budou moci pracovat lékaři ze zemí mimo EU i bez potřebných aprobačních zkoušek
 • policie a městská policie bude moci pokutovat občany, kteří vědomě porušují opatření zabraňující šíření viru COVID-19  až do výše 10.000 Kč.

Ještě bych se chtěl pozastavit u jednoho návrhu zákona týkajícího se cestovního ruchu, který byl doprovázen značným lobbingem jednotlivých cestovních kanceláří.  Jednotlivé CK mohou dle schváleného návrhu zákona odložit vrácení peněz za zrušené zájezdy kvůli koronaviru s plánovaným odjezdem od 20. 2. do 31. 8. Jsou však povinny místo vrácené peněz poskytnout klientům vouchery v hodnotě  zrušeného zájezdu. Na odložení platby by měla platit do 31. 8.  tzv. ochranná doba.

Zákon však počítá se skupinou lidi, kteří mohou voucher odmítnout a musí jim být vráceny peníze. Do takovéto skupiny patří zejména senioři nad 65 let, osoby ZTP, nezaměstnané, rodiče na mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené a dále občany, kteří nemohou kvůli  koronaviru pracovat .

K tomuto návrhu zákona jsem podal svůj pozměňovací návrh, který tento okruh lidí  dále rozšiřuje o osamělé rodiče pečující o nezaopatřené dítě a dále o školy a školská zařízení. U škol a školských zařízení se totiž jedná o to, že cenu zájezdu fakticky hradí rodiče a škola, či školské zařízení tyto vouchery dále prakticky nevyužije a měla by rodičům vrátit uhrazené platby za zrušený zájezd. Tento můj PN byl v rámci zákona schválen.

S ohledem na to, že všechny zákony musí projít schválením v Senátu, je předpoklad, že se vrátí do Sněmovny spolu s pozměňovacími  návrhy Senátu, o kterých bude znovu hlasovat Sněmovna. O případných změnách Vás budu informovat po skončení 45. schůze PS

Politika

Sněmovna během karantény

Z důvodu možné karantény celé Poslanecké sněmovny vlivem šíření epidemie koronaviru, byla předčasně  ukončena 41. schůze Poslanecké sněmovny,  takže nedošlo k projednání většiny zákonů zařazených na tuto 41. schůzi. Z uvedeného důvodu jsem Vás ani na svých stránkách neinformoval o průběhu a výsledcích jednání  41. schůze Poslanecké sněmovny.

I v této hektické době shánění a šití roušek, nakupování  respirátorů a zajišťování dezinfekčních prostředků, se na mne obrací řada z Vás s četnými dotazy týkajících se stávající situace. V návaznosti na Vaše dotazy bych Vám rád sdělil pár aktuálních informací ze současného dění:

Byl vyhlášen stav legislativní nouze, který na návrh vlády vyhlásil předseda Poslanecké sněmovny. Takovýto stav se vyhlašuje, jestliže jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů, nebo zásadním způsobem ohrožena bezpečnost státu, či státu hrozí značné hospodářské škody. Předseda PS vyhlašuje tento stav na 30 dnů s tím, že další jeho prodloužení musí být schváleno Poslaneckou sněmovnou.

V praxi to znamená, že vládní návrhy zákonů mohou být projednávány v tzv. zkráceném jednání, v němž jsou stanoveny nepřekročitelné lhůty jednotlivých fází legislativního procesu, první čtení se vůbec nekoná, ve druhém čtení se nemusí konat obecná rozprava a může být omezena řečnická doba, neplatí stanovené jednací dny a nutné lhůty pro třetí čtení. Navíc lze jednat po 21. hodině, sobotu, neděli a pondělí.

Poslanecká sněmovna zasedá v režimu poměrného polovičního zastoupení jednotlivých politických klubů. Je to právě z důvodu zachování akceschopnosti Poslanecké sněmovny v případě, že by došlo k nakažení některého z poslanců a kdy by nemusela být v karanténě celá Poslanecká sněmovna.

V takovémto režimu se již konala 42. schůze Poslanecké sněmovny, na které se schvalovaly vládní návrhy zákonů, které obsahovaly řadu podpůrných a pomocných opatření, která mají za současné situace pomoci občanům a podnikatelům či živnostníkům. Jsou to následující opatření:

 • Odpuštění záloh na platbu zdravotního a sociálního pojištění pro OSVČ od března do srpna 2020.
 • Po dobu nouzového stavu a ještě 3 měsíce po jeho skončení odpadá povinnost evidovat tržby podle zákona o EET a zároveň se posouvá zahájení 3. a 4. vlny EET.
 • Možnost občanů i OSVČ čerpat dávku ošetřovného do 13. roku dítěte.
 • Jednorázový příspěvek Kč 15.000  pro OSVČ dotčených opatřeními, která byla přijata v souvislosti s koronavirovou epidemií.
 • Možnost podnikatelů čerpat v rámci programu Covid , který připravilo MPO ve spolupráci s Česko-moravskou záruční a rozvojovou bankou.

A jaké bude další dění v Poslanecké sněmovně? V příštím týdnu od 7. 4.  se opět v režimu poměrného zastoupení jednotlivých poslaneckých klubů uskuteční 43., 44. a 46. schůze Poslanecké sněmovny.

Hlavním a jediným bodem 43. schůze PS bude návrh na vyslovení souhlasu PS s prodloužením nouzového stavu. Bude se schvalovat termín, do kterého bude prodloužen nouzový stav.

Ihned po ukončení 43. schůze bude následovat 44. schůze, na kterou vláda ČR předložila zhruba 15 vládních návrhů zákona, které úzce souvisí s dopady koronavirové epidemie, a které se budou projednávat ve zkráceném režimu legislativní nouze. V jaké podobě budou dané návrhy zákonů schváleny Vás budu samozřejmě informovat. Nicméně jen namátkově pro Vaši informaci co vláda nově, v rámci daných návrhů zákonů předkládá:

- 25.000 Kč pro OSVČ, kterých se dotýkají opatření spojená s koronavirovou epidemií.

- plošný odklad splátek spotřebitelských, hypotečních i podnikatelských úvěrů.

- vládou byl rovněž schválen návrh zákona, podle něhož nesmí nájemník dostat výpověď z bytu, pokud není kvůli koronavirové  epidemii schopen platit nájemné. Dluh z nájemného bude moci splatit do konce května 2021.

- firmy, které jsou v pronájmu a  které kvůli vládním opatřením musely zavřít své  provozy, mohou požádat o odklad nájmu do 30. června.

- firmám, které připravují inovace provozů tak, aby pomohly s bojem proti koronaviru, bude proplaceno 100% prokazatelných nákladů.

Jak jsem již uvedl opatření v rámci předkládaných vládních návrhů je celá řada, nicméně budou určitě předmětem rozsáhlé diskuze ze strany opozice, takže určitě dojde k úpravám.

Rád bych se ještě pozastavil u jedné skutečnosti, týkající se pravidel pro poskytování hypoték. V rámci diskuzí ohledně zákonů týkajících se ČNB byla v Poslanecké sněmovně otevřena směrem k ČNB otázka možnosti změny pravidel pro poskytování hypoték jednotlivými bankami.

Dobrou zprávou je, že v souvislosti s předpokládanými dopady koronavirové epidemie na finanční, hypoteční a realitní trhy ČNB přistoupila ke zmírnění původních zpřísněných pravidel. Došlo k uvolnění limitů tří úvěrových ukazatelů pro posuzování žádosti o nové hypotéky.

 1. Pro její získání budou stačit úspory ve výši pouze 10% hodnoty nemovitosti, místo dosavadních 20%.
 2. Bankám se také ruší dosavadní omezení, které jim umožňovalo poskytovat maximálně 15% celkového objemu hypoték s LTV mezi 80-90%.
 3. Méně přísné bude i omezení maximální měsíční splátky – ukazatel DSTI. Dosavadní limit 45% čistého měsíčního příjmu vzroste na 50%.
 4. Bankám odpadne rovněž povinnost posuzovat nové hypotéky podle ukazatele DTI, který odráží počet ročních čistých příjmů domácnosti ke splacení všech jejich dluhů.
Politika

40. schůze Poslanecké sněmovny

40.schůze PS byla zahájena v úterý 21.1. 2020 a bude pokračovat i v týdnu od 28.1. 2020

https://www.psp.cz/sqw/cms.sqw?z=13565

https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/040schuz/index.htm

Co vše se odehrálo a projednávalo  v prvním týdnu  40. schůze PS se můžete dozvědět na výše uvedených odkazech.

Kromě vládních a poslaneckých návrhů zákonů se projednávaly i vratky ze Senátu a to zejména Novela zákona o obchodních korporací, kterou jsem zpravodajoval v rámci PK. Jednalo se o poměrně rozsáhlou  materii, kterou Senát vrátil do PS s pozměňovacím návrhem týkající se úpravy splatnosti  pevného podílu u společností s ručením omezeným. Tento pozměňovací návrh PS akceptovala a zákon byl schválen ve znění zaslaném Senátem.

Zajímavým zákonem, který se projednával ve druhém čtení byla novela zákona o NKÚ, jehož cílem bylo rozšíření dosavadního omezeného rozsahu kontrolní působnosti NKÚ. Jedná se o rozšíření kontrolní působnosti NKÚ  např.  na samosprávné celky, tzn. obce, města a kraje a všude tam, kde se hospodaří  a nakládá s  veřejnými prostředky.

Ve druhém čtení byl projednán rovněž zákon z pera MMF daňový řád, jehož nosnými tématy jsou

- podpora elektronizace při komunikace správce daně s daňovým subjektem

- zjednodušení kontrolních postupů

-revize sankčního  postupu, kde by mělo dojít  k rozčlenění sankcí do tří kategorií-sankce trestního charakteru, reparační úroky a kompenzační úroky.

- vrácení daňového odpočtu – zde je cílem vytvoření koncepce umožňující nezdržovat celý daňový odpočet, ale pouze tu jeho část, o které vznikly pochybnosti.

V rámci třetích čtení byly projednány a schváleny následující zákony:

Poslanecký návrh zákona o pozemních komunikacích, který řešil problematiku autovraků na pozemních komunikacích.  Schválení tohoto zákona určitě pomůže v řešení otázky odstraňování  autovraků z pozemních komunikací.

Zákon o volbách do Evropského parlamentu,  jehož jsem byl sněmovním zpravodajem řešil otázku zvýšení pokut při dvojím hlasován do EP. K tomuto návrhu zákona byly podány „přílepky“ ze strany poslanců Pirátské strany, kteří v rámci tohoto zákona snažili změnit systém voleb do EP, konkrétně korespondenční hlasování a hlasování na ambasádách spolu se snížením uzavírací klauzule z 5% na 3%.  Navržené pozměňovací návrhy nebyly plénem PS schváleny.

Velmi podrobně byly ve 3. čtení rovněž diskutovány zákony týkající se novely zákona o provozu na pozemních komunikacích a to zejména novela týkající se jízdy vozidel nad 7.500 v jednom směru jízdy. Protože se jedná o velmi zásadní problematiku a k této novele se sešlo velké množství pozměňovacích návrhů, byla tato novela zákona vrácena zpět do 2. čtení, tzn. k dalšímu projednání ve výborech.

40. schůze PS pak pokračovala ve svém jednání od 28.1. do pátku 31.1. Na pořadu schůze byla především prvá čtení poslaneckých a vládních návrhů zákonů,  z nichž jako nejzajímavější uvádím:

- poslanecký a vládní návrh školského zákona, který se projednával ve sloučené rozpravě. V podstatě celá debata kolem obou návrhů zákona se točila kolem povinné maturity z matematiky, kde  zejména   zástupci Pirátské straně, dle mého názoru ve snaze zacílit na nejmladší voliče, navrhovali zrušení maturity z matematiky.  Můj názor je ten, že matematika do škol a k maturitám patří a to zejména v dnešní době moderních technologií a aplikací.  Já osobně bych zpětně zavedl systém, kdy zejména gymnázia byla rozdělena na přírodovědné a humanitní větve s tím, že humanitně zaměření studenti z matematiky nematurovali, protože byl u nich předpoklad, že budou pokračovat ve studiích na vysokých školách, kde se matematika ani nevyučuje. Pouze tam bych učinil výjimku.

- vládní novela o pedagogických pracovnících – cílem tohoto návrhu je zejména oprávnit ředitele škol, aby mohl uznat na dobu nejvýše 3 let předpoklad odborné kvalifikace učitele absolventům jakéhokoliv magisterského studijního programu pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů na druhém stupni základních škol a ve středních školách a dále odborníkům z praxe, pokud jejich praxe v oboru odpovídá charakteru vyučovaného předmětu. Za mne při současném nedostatku pedagogů naprostý souhlas.

- vládní návrh zákona o lobbování – cílem zákona je regulace dosud neupravené oblasti ovlivňován  rozhodovacích procesů v oblasti legislativy a zásadních dokumentů plánovací, koncepční nebo strategické povahy. Na rozdíl od některých jiných států v ČR nemáme v této oblasti žádnou zvláštní právní úpravu.  Jedná se o velmi obtížně regulovatelnou oblast a bude nutno vymezit okruh adresátů a oblastí spadajících  pod zákon o lobbingu. Bude velmi zajímavé sledovat tento zákon v jeho dalším procesním postupu Sněmovnou a jednotlivými výbory.

- vládní návrh zákona o svobodném přístupu k informacím – zde je cílem odstranit obstrukce na straně povinných subjektů při vyřizování žádostí o informace, poskytnout možnosti obrany povinným subjektům vyřizující zjevně obstrukční žádosti o informace. Za mne opět souhlas, neboť úřady jsou v mnoha případech zaplavovány obstrukčními žádostmi o poskytnutí informací a zejména malé obce si na vyřizování takových to obstrukčních žádostí musí najímat pracovníky.

Z dílny Ministerstva životního prostředí se projednávaly následující zajímavé zákony:

- vládní návrh zákona o odpadech – cílem tohoto zákona je vytvořit zákonné předpoklady pro výrazný odklon toku odpadů na skládky, ve prospěch jiných způsobů nakládání s odpady, které jsou jednak ohleduplnější k životnímu prostředí a jednak respektují ekonomickou hodnotu, kterou odpad mnohdy nadále má.  Oproti platnému zákonu o odpadech obsahuje předkládaný  návrh změny zejména v poplatcích za ukládání odpadů, provoz zařízení určeného pro nakládání s odpady /kamerové systémy ve sběrnách/ povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady. /pravidelné revize  povolení k provozu zařízení /6 let/

40.schůze Poslanecké sněmovny dále pokračovala i v následujícím variabilním  týdnu od 11.2. Na pořadu schůze bylo doprojednání poslaneckých návrhů zákonů v rámci tzv. opozičního okénka. Jedním ze zákonů, který se opozice zařadila do tohoto okénka je i zákon z dílny KDÚ-ČSL týkající se změny volebního systému do Poslanecké sněmovny. Podstatou navrhovaného zákona je zrušení d´Hondtovy metody, snížení počtu volebních obvodů de facto na jeden a v poslední řadě snížení uzavírací klauzule pro vstup koalic do Sněmovny na 5%. Opozice argumentuje s tím, že stávající .

volební systém je nespravedlivý vůči malým politickým stranám, nicméně z opozičních stran to byla právě ODS, která spolu s ČSSD  v roce 2000 stávající volební systém navrhly a za pomocí KDU-ČSL jej schválily. Té stejné KDU-ČSL, která nyní stávající volební systém z důvodu klesajících preferencí chce změnit. Připadá mi to stejně,   jako když nemůžeme trefit branku, tak si ji zvětšíme.  Na projednání uvedeného zákona z důvodu vyčerpání časového limitu nedošlo, takže bude projednán v rámci dalšího opozičního  okénka. Jelikož jsem pro tento tisk určen sněmovním zpravodajem, určitě Vás budu  o vývoji tohoto zákona dále informovat.

Zajímavým zákonem, který se projednal v prvním čtení je tzv. klouzavý mandát, kterému se osobně věnuji,  a ke kterému jsem podal i svůj vlastní pozměňovací návrh. V podstatě se jedná o to, že za výkon mandátu poslance, který se stane ministrem, přejde na tzv. náhradníka, kterým je poslanec na následujícím místě kandidátky. O vývoji tohoto zákona Vás budu informovat v samostatném blogu.

V průběhu schůze Poslanecké sněmovny byly dále ve třetím čtení schváleny následující zákony z nichž jako nejzajímavější uvádím:

 • Novelizace občanského z dílny MMR týkajících se zejména předkupního práva spoluvlastníků, dále pak povinností vlastníků bytových jednotek vůči společenství vlastníků a jednotek. Návrh také precizuje úpravy stanov bytových družstev zejména z pohledu vypořádacích podílů.
 • NKÚ - zákon se týká úprav pravomocí NKÚ směrem k obcím a statutárním městům, vysokým školám a veřejným  institucím.

Z voleb, které  proběhly v rámci 40. schůze byla určitě tou nejzajímavější a mediálně nejsledovanější volba nového  a to  důvodu ukončení funkčního období stávající ombudsmanky  pí. Šabatové.

Když opomenu  vše to , co přecházelo  této volbě ve spojení   s kandidaturou profesorky Válkové tak jsem nucen říci, že uvedená volba byla provázena hysterií části občanské společnosti, mediálním tlakem mainstreamových médií doprovázených demonstračními výhružkami MCHpD s  jediným cílem,  a to dehonestovat p .Křečka  a zabránit jeho zvolení ombudsmanem. Jak to dopadlo dnes už všichni víme.  Můj osobní názor je, že pan Křeček, který dlouhodobě působil ve funkci zástupce ombudsmana je připraven svou funkci vykonávat  zodpovědně a řádným způsobem.