Blog

Politika

Přijďte k volbám

Jak volit?

Letos se způsob jak volit ve volbách do zastupitelstev a třetiny Senátu odvíjí zejména od skutečnosti, zda máte jako volič nařízenu individuální karanténu nebo izolaci z důvodu covid-19.

Pokud ne, volit můžete v běžné volební místnosti jako obvykle, a to v pátek 2. října 2020 a v sobotu 3. října 2020. Pokud nemáte nařízenu karanténu, ale nemůžete se z vážného důvodu například úrazu nebo dlouhodobé nemoci dopravit do volební místnosti, pak je tu jako v jiných letech možnost telefonicky požádat o volbu do přenosné volební schránky.

Návštěvy vaší běžné volební místnosti se nemusíte obávat, je bezpečná, platí přísná hygienická opatření. Prostory volebních místností budou pravidelně dezinfikovány. Všichni mají povinnost mít nasazenou roušku. Tu bude možné krátce stáhnout jen na vyzvání volební komise za účelem identifikaci voliče. Volební komise bude také dohlížet na dodržování rozestupů dvou metrů mezi jednotlivými voliči i komisí a na dezinfekci rukou při vstupu do místnosti.

Kdo má nařízenu individuální karanténu nebo izolaci a není v uzavřeném pobytovém zařízení, může si vybrat ze dvou dalších možností volby. Primární a upřednostňovanou variantou je takzvaná drive-in volba. Volíte z auta na stanovišti v okrese, kde máte trvalý pobyt. Seznam stanovišť naleznete v odkazu pod článkem. Volba ale probíhá už ve středu 30. září (od 7:00 do 15:00 hodin). Druhá možnost pro voliče v karanténě je volba doma do zvláštní přenosné schránky, a to standardně 2. a 3. října. Zvláštní volební schránku je potřeba si telefonicky objednat.

Telefonní čísla najdete v odkazu pod článkem. Volat je možné již od 22. září. Nutné je tedy rozlišovat objednávku přenosné volební schránky (volič bez karantény) a zvláštní přenosné volební schránky (volič v karanténě).

V případě druhého kola senátních voleb se drive-in volba odehraje opět dříve, už ve středu 7. října 2020. Ostatní způsoby volby je v druhém senátním kole možné učinit opět v pátek 9. října a sobotu 10. října 2020.

Pokud jste v uzavřeném pobytovém zařízení (například domov seniorů nebo LDN), pak vás komise sama navštíví, nemusíte se o nic starat. Volit však v tomto případě můžete už o den dříve 1. nebo 2. října (resp. 8. nebo 9. října), samozřejmě dle možností a kapacit vaší volební komise.

Rozšíření možností volby pro případ nepříznivého vývoje pandemie covid-19 schválila poslanecká sněmovna na mimořádné schůzi s předstihem už ve středu 19. srpna. Původní obrysy zvláštního volebního zákona pro volby při pandemii obsahovaly ještě jednu další možnost volby, a to hlasování v zastoupení. Jsem rád, že tato zamýšlená varianta nakonec ani nebyla rozpracována. Hlasovat takzvaně na plnou moc shledávám krajně problematickým. Jako zmocnitel nikdy nemůžete vědět, zda se vámi zmocněná osoba skutečně bude řídit vaší hlasovací instrukcí. A to, jak skutečně zmocněnec hlasoval, už nikdy nikdo nezkontroluje. Hlasování tímto způsobem by bylo v rozporu se základními demokratickými volebními principy.

Do zákona nakonec tedy byly vtěleny nové tři formy hlasování: drive-in hlasování, hlasování v uzavřeném pobytovém zařízení a hlasování do zvláštní přenosné volební urny. Vnímám, že zejména hlasování z auta vzbudilo v očích některých voličů počáteční nadšení a spousta z vás by si jistě chtěla takovou věc v praxi vyzkoušet. Je ale potřeba upozornit, že všechny zvláštní způsoby hlasování, tedy i drive-in, se týkají jen těch voličů, kterým byla nařízena karanténa, jsou tedy řečí zákona omezeni na svobodě z důvodu ochrany veřejného zdraví.

Stanoviště drive-in a telefonní čísla pro Moravskoslezský kraj: https://www.msk.cz/cz/vnitro/moravskoslezsky-kraj-uz-ma-mista--kde-budou-moci-lide-v-karantene-a-izolaci-volit-z-auta-150998/

Politika

58. schůze Poslanecké sněmovny

Pokud Vás zajímá co zajímavého se odehrálo na 58. schůzi PSP ČR viz. níže v textu. O dalším průběhu 58. schůze, která bude pokračovat 29. září Vás budeme informovat.

Místa na zpětný odběr elektrozařízení, která dosloužila, budou muset jejich výrobci asi zřídit v každé obci nad 2000 obyvatel. Vláda navrhovala, aby takovéto místo muselo být v obcích nad 10.000 obyvatel. Zvýšení počtu míst schválili poslanci v rámci nového zákona o výrobcích s ukončenou životností. Normu nyní dostane k posouzení Senát.
Výrobce automobilových pneumatik, baterií nebo akumulátorů bude povinen zřídit nejméně jedno veřejné místo jejich zpětného odběru v každé obci s pověřeným obecním úřadem a v případě územně členěných statutárních měst v každém městském obvodě nebo městské části. K novinkám zákona patří zavedení principů takzvané ekomodulace. Znamenají, že výrobky by byly zatíženy recyklačním příspěvkem podle míry svého dopadu na životní prostředí. Cílem je ekonomicky zvýhodnit výrobky, jejichž používání či likvidace představují menší ekologickou zátěž.

Konec skládkování odpadu se zřejmě posune o šest let na rok 2030. Zároveň se budou zvyšovat poplatky za ukládání odpadu. Předpokládá to vládní návrh zákona, který v pátek 18. září s s některými úpravami schválila Sněmovna.
Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) řekl, že se k zákonu vyjadřovaly stovky lidí z různých zájmových skupin. "Není možné všechny zájmy vyřešit a všechny potěšit, protože mnohé ty zájmy jsou zcela antagonistické. Jsou skupiny, které by rády ukončily skládkování v roce 3227, jsou skupiny, které by to rády udělaly zítra odpoledne, a mezi tím je nějaká realita," zdůraznil ministr.
Předloha má zavést motivační nástroje pro obce, které budou plnit průběžné požadavky na míru třídění komunálního odpadu. Sněmovna v této souvislosti přijala pozměňovací návrh Jana Schillera (ANO), který umožní ukládat část odpadu na skládku za nynějších 500 korun za tunu. Příští rok by to bylo 200 kilogramů na obyvatele, váha by se postupně snižovala na 120 kilogramů v roce 2029. Až nad tuto hmotnost by poplatek činil příští rok 800 korun za tunu odpadu, každoročně by rostl na 1850 korun za tunu v roce 2029. Úprava podle Schillera zmírňuje dopady růstu poplatku za ukládání odpadů na obce a nepřímo na jejich obyvatele a motivuje je k výraznému zlepšení třídění.

Vlastníci pozemků v okolí jezů budou mít povinnost nechat vodáky přenášet lodě. Poslanci ji dnes při závěrečném schvalování vložili do novely vodního zákona. Sněmovnu o to žádaly vodácké a turistické organizace. Poslanci při závěrečném hlasování schválili i přes nesouhlas ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD) pozměňovací návrh poslanců ODS Ilony Mauritzové a Jakuba Jandy, který vodákům vychází vstříc.

"Často se na řekách objevují situace, kdy se přijede po veřejné vodní cestě k příčné překážce, kterou nelze nijak překonat, a to ani po břehu. Oplocení díla obvykle zasahuje až do vody a znemožňuje výstup, případně opětovný nástup a ještě je doplněno cedulemi Zákaz vstupu. Co má ale dělat vůdce plavidla, pokud přijede po veřejné vodní cestě?" uvedl již dříve předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček. Asociace zastupuje na 685.000 osob z organizací Junák - český skaut, Klub českých turistů, Český svaz kanoistů, Svaz vodáků ČR a další. Poslanci vyšli vstříc i další výzvě vodáků a v poslaneckém pozměňovacím návrhu schválili, aby měly malé vodní elektrárny na řekách povinnost během dne v sezoně nechávat část průtoku řek pro vodáky.

O opatřeních v době sucha by mohly v budoucnu rozhodovat komise obdobně, jako je tomu při povodních. Mohly by například zakázat povolené odběry vody nebo nařídit vlastníkovi vodohospodářského zařízení jeho zprovoznění. Vládní novelu vodního zákona, která to má umožnit, schválila Sněmovna.
Sněmovna přijala návrh zemědělského výboru, aby k jednání krajské komise museli hejtmani přizvat dotčené uživatele vody významné pro dané území uvedené v plánu pro sucho a mohli přizvat zejména zástupce dotčených obcí.
Komise pro sucho budou moci omezit nebo zakázat odběry povrchových vod obecně, ale i u firem, které to mají od úřadů povolené, omezit užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu. Komise dále bude moci nařídit vlastníkům vodního díla manipulování s vodou více, než dovoluje schválený manipulační řád, upravit minimální zůstatkové průtoky či nařídit mimořádná sledování množství vod.
S podporou Sněmovny se setkal návrh poslance Pirátů Radka Holomčíka, který má podpořit snazší využití takzvané šedé vody v budovách. Jde o vodu třeba z umyvadel nebo sprch. Pokud se hygienicky upraví, bude možné ji využívat pro splachování, úklid nebo třeba mytí aut.

 Veřejnost získá přístup zdarma k závazným technickým normám. Umožnit jí to má takzvaný sponzorovaný přístup, za který budou České agentuře pro standardizaci (ČAS) platit ministerstva nebo úřady. Uživatelé, kteří se musí ze zákona řídit technickými normami, k nim pak budou mít bezplatný přístup na internetu. Novelu zákona o technických požadavcích na výrobky, která to má umožnit, Sněmovna schválila v pátek 18. září.
Novinka se bude týkat nejen velkých firem nebo živnostníků, ale třeba i projektantů a kohokoli, kdo si normu potřebuje nastudovat. Vláda uvádí, že pravidla evropských a mezinárodních normalizačních organizací neumožňují kvůli ochraně autorských práv zajistit veřejnosti zcela bezplatný přístup k technickým normám. Umožňují ale zavést takzvaný sponzorovaný přístup. Jde o model, kdy normu pro uživatele zakoupí například státní úřad. Tento přístup zavádí i předložená novela.
České agentuře pro standardizaci (ČAS) budou platit poplatek ty úřady a ministerstva, která mají danou normu ve své působnosti. Paušální částka bude činit nejvýše 23 milionů za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Výši platby stanoví vyhláška. Odvíjet se bude od počtu stran příslušné technické normy a počtu požadovaných přístupů.

Správcem databáze s technickými normami bude agentura pro standardizaci. Náklady za přístup budou hradit ministerstva a úřady ze svých rozpočtů. Důvodová zpráva uvádí, že náklady není možné předem stanovit. Stát již nyní však využívá neformální možnost přístupu k normám prostřednictvím smlouvy za úplatu, protože jejich poskytování zdarma je vyloučeno.

Poslanecká sněmovna přijala ve čtvrtek 17. září následující usnesení k podpoře soukromých subjektů v živé kultuře:         

 1. žádá ministra kultury a ministra průmyslu a obchodu, aby upravili podmínky čerpání
  z programu COVID – Kultura tak, aby zohlednili specifika provozu kulturních institucí;
 2. II.      žádá ministra kultury, aby připravil rychlé nástroje podpory soukromých subjektů v živé kultuře pro případ budoucího nutného omezování kulturní produkce;
 3. III.   vyzývá vládu urychleně připravit a začít v praxi realizovat dotační program COVID – Kultura 2, který finančně podpoří soukromé subjekty podnikající v oblasti živé kultury
  a umožní vyčerpat celkovou alokovanou částku 900 mil. korun na podporu živé kultury
  do konce roku 2020, přičemž je zcela zásadní, aby nárok na tuto finanční pomoc měly
  i subjekty, pro něž je podnikání v oblasti živé kultury ve smyslu příslušné legislativy tzv. vedlejší činností a které tvoří nejpočetnější skupinu v rámci subjektů postižených omezujícími opatřeními v důsledku pandemie koronaviru v kulturní oblasti.

Ve středu 16.9 byl schválen zákaz klecových chovů slepic od roku 2027. V doprovodném usnesení pak Sněmovna podpořila celoevropský zákaz chovů nosnic v klecích do roku 2030. Zastánci zákazu argumentovali tím, že nosnice v klecích mají nevyhovující podmínky. Uváděli, že lidé už sami dávají přednost vejcím od nosnic v halách nebo z volných chovů a že obchodní řetězce se tomu přizpůsobují. Odpůrci zase poukazovali na to, že zákaz poškodí české chovatele vůči ostatním v EU a umožní dovoz levných vajec zejména z Polska a Pobaltí. Sněmovna zákaz schválila poměrně těsně hlasy 53 ze 101 přítomných poslanců.
V rámci novely o ochraně zvířat proti týrání schválila Sněmovna odškodnění majitelů zakázaných kožešinových farem, zákaz drezury lidoopů, šelem a dalších druhů volně žijících zvířat v cirkusech a podobných zařízeních a zdvojnásobila až na jeden milion korun pokuty za týrání zvířat v návaznosti na zpřísnění trestů vězení za tyto zločiny.

V rámci debaty  o vývoji epidemie nového koronaviru ve středu 16. září odpoledne Poslanecká sněmovna vyjádřila poděkování všem lékařům, zdravotním sestrám, dalším nelékařským pracovníkům, medikům, pracovníkům v sociálních službách a všem dalším lidem a organizacím, kteří se podílejí na řešení současné krizové situace spojené s pandemií koronaviru na území České republiky a na zajišťování péče o obyvatelstvo.

Sněmovna v prvním podpořila návrh na poskytnutí příspěvku 5000 korun důchodcům. Předloha zamířila k posouzení do sociální výboru, který ji projedná ve zkrácené lhůtě. Někteří poslanci už avizovali pozměňovací návrhy. Příspěvek by se měl týkat starobních důchodců i lidí s invalidní nebo s pozůstalostní penzí. Příspěvek by mohlo dostat 2,89 milionu lidí. Stát by na něj vydal z letošního rozpočtu celkem zhruba 14,5 miliardy korun. Důchodci a důchodkyně by podle návrhu zákona nemuseli o příspěvek sociální správu žádat. Nárok na mimořádné přilepšení by měli mít ti, kteří v listopadu budou nějakou z penzí pobírat a dál na ni budou mít nárok. Dávku 5000 korun by měli dostat tak jako důchod, tedy na účet nebo složenkou. Příspěvek by nepodléhal případné exekuci a nezahrnoval by se do příjmů. Neměl by tak ohrozit pobírání dávek na bydlení či jiných sociálních podpor.

 Sněmovna v úterý rovněž stvrdila zrušení daně z nabytí nemovitostí. Do vládního návrhu na zrušení této daně pouze vložila pozměňovací návrh Senátu, který má napravit některé legislativní chyby. Týká se části předlohy, která zachovává možnost odpočtu úroků z hypotéky od základu daně z příjmů, ale předlohu jinak nemění. Pro zrušení daně hlasovalo 91 z 93 přítomných poslanců. Proti nehlasoval nikdo z nich.
Vláda původně spolu se zrušením daně navrhla, aby si u nových úvěrů na bydlení poskytnutých po 1. lednu 2022 nemohli kupující odečítat zaplacené úroky od základu daně z příjmů. Kritizovali to hlavně opoziční poslanci, ale vadilo to i některým poslancům koaličním. Sněmovna poté přijala pozměňovací návrh, který odpočty zachovává. Snižuje však nejvyšší možnou částku odpočtu z nynějších 300.000 korun na polovinu. Senátní pozměňovací návrh kromě jiného stanovuje, že na úvěry poskytnuté do konce letošního roku se bude vztahovat dosavadní limit odpočtu úroků 300.000 korun. Na úvěry poskytnuté od příštího roku se bude vztahovat už jen nový limit 150.000 korun.
Sazba daně z nabytí nemovitosti, která v minulosti nahradila daň z převodu, činí čtyři procenta a platí ji kupující. Nyní rušené zákonné opatření přijal Senát v roce 2013 v době, kdy byla Sněmovna rozpuštěná před předčasnými volbami.
Novela má zpětnou účinnost. To znamená, že lidé, kteří měli lhůtu pro podání přiznání do 31. března a následně kvůli pandemii odloženou do konce srpna, už daň platit nebudou. Pokud ji někdo už zaplatil, úřad mu peníze vrátí standardním způsobem pro výplatu vratitelného přeplatku, ujistila ministryně. Týká se to tak lidí, kteří dokončili svůj vklad na katastr v prosinci 2019 nebo později. Schválený zákon zároveň prodlužuje z pěti na deset let tzv. časový test pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení. Prodloužení časového testu bude platit pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021.

Data v centrální evidenci účtů se novelou zákona proti praní špinavých peněz zřejmě rozšíří o údaje o bezpečnostních schránkách a od poskytovatelů platebních služeb. Zákon se kvůli pravidlům EU bude výslovně vztahovat také na realitní zprostředkovatele či svěřenské správce. Změny má přinést novela dvou desítek norem včetně úpravy hazardních her, kterou včera Sněmovna projednala ve druhém čtení a posunula do závěrečného kola schvalování.

Poslanci k předloze navrhli řadu úprav. Opoziční ODS chce v zákoně srovnat pravidla pro poskytování dotací a veřejných podpor s přísnějšími pravidly pro účast ve veřejných soutěžích. Podle Marka Bendy (ODS) by mělo být možné dotaci odebrat při nedodržení podmínek. Změnu podporuje uskupení Rekonstrukce státu. Podobné úpravy včetně ověřování skutečného vlastníka firmy, která žádá o dotace nebo se účastní soutěže, navrhl i pirátský poslanec Jakub Michálek.
Pirát Mikuláš Ferjenčík navrhl zrušit v zákoně o hazardních hrách ustanovení, které ukládá poskytovatelům internetového připojení zakázat přístup na weby uvedené ministerstvem financí na seznamu nepovolených internetových her. Podle poslance je toto ustanovení cenzurní.
Poslankyně STAN Věra Kovářová doporučila, aby za politicky exponované osoby pro účely zákona proti praní špinavých peněz nebyli považováni zastupitelé malých obcí.

Centrální evidenci účtů spravuje ČNB. Obsahuje všechny účty, které vedou české banky a záložny svým klientům. Cílem evidence je boj s daňovými úniky a financováním terorismu. Databáze neobsahuje informace o zůstatcích na účtech. V případě hazardních her návrh zpřesňuje úpravu rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách a také výkaznictví v hazardních hrách. Dále mění podmínky u zásahů do zařízení, prostřednictvím kterých jsou provozovány hazardní hry.

Ve druhém čtení Sněmovna projednala i novelu zákona o rozpočtových pravidlech.

Zdroj: https://www.psp.cz/sqw/cms.sqw?z=14206 
Region

Regionální týden

Mezi velmi zajímavá jednání, která jsem absolvoval v průběhu poslaneckého týdne patřila i schůzka se starostou Fulneku Ing. Petrem Erteltem.

Nové vedení města si vytýčilo nemalé cíle zejména ve zbudování nové MŠ,  rozvoji cestovního ruchu,  výstavby nových bytů, revitalizace centra města a obnovy kulturních památek, kterými město Fulnek oplývá. Právě o těchto záměrech jsme s panem starostou vedli rozsáhlou a poměrně podrobnou debatu. Dospěli jsme k společnému závěru, že krásný a starobylý Fulnek si tyto změny určitě zaslouží, a samozřejmě  i já budu rád nápomocen při realizaci uvedených záměrů.

Politika

Rejstřík trestů

Současný systém vedení rejstříku trestů je přežitý

Spolu s několika kolegy z ústavněprávního výboru poslanecké sněmovny jsem podal návrh zákona, kterým by se mělo současné vedení rejstříku trestů a přestupků zefektivnit a dostat do reality digitálního věku.

Rejstřík trestů je dnes samostatným úřadem. To odpovídá době jeho vzniku v roce 1994. V té době představovalo vedení evidence odsouzení rozsáhlou listinnou agendu, kterou bylo nutné zabezpečit úřadem s řadou zaměstnanců a s několika kolika územními pobočkami. Kdo chtěl tehdy vyhotovit výpis z rejstříku trestů, musel mít připravené kolky a výpis si vyzvednout na jedné z poboček. Mnozí si možná s nostalgií vzpomenou na dlouhé fronty na centrální výdejně výpisů umístěné v uličce mezi pražským vrchním soudem a pankráckou vazební věznicí.

Po zavedení systému Czech Point před více než deseti lety tato praxe odpadla. Možnost pořídit si na každé poště či jiné kontaktní přepážce pohodlně výpis z rejstříku trestů byla jednou z prvních funkcionalit systému. Přepážky územních poboček rejstříku trestů osiřely. Dnes je v digitálním věku do jisté míry reliktem i úřad sám. Evidence trestů a evidence vybraných přestupků dnes představují zřejmě jediné evidence, které jsou spravovány samostatnou organizační složkou státu, která se věnuje výlučně vedení evidencí.

Cílem mnou navrženého zákona je proto systémová implementace vedení evidence trestů a přestupků do struktury ministerstva spravedlnosti. Výpisy a opisy o trestní či přestupkové minulosti budou vydávány za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako doposud. Občanů se tak změna vůbec nedotkne. Mění se jen systém vedení elektronické databáze v pozadí. Skutečnost, že se návrhem dosáhne nepatrných personálních úspor a z hlediska státního rozpočtu drobných úspor finančních, je spíše příhodným doprovodným jevem navrženého zákona, nikoli však jeho hlavním motivem.

Region

Pracovní návštěvy v regionu

Stejně jako v minulém jsem tento týden navštívil několik starostů měst a obcí jako např. Bílovce a Studénky.

S paní starostkou Bílovce Renatou Mikolašovou jsme vedli diskuzi na téma  koronavirové epidemie a jejího dopadu na chod a každodenní život ve městě. Dle vyjádření paní starostky se i přes prvopočáteční problémy, díky práci celé radnice a vedení města,  podařilo situaci zvládnout bez zásadních  negativních dopadů. Paní starostka ocenila i finanční pomoc státu, která zmírní negativní finanční dopad do rozpočtu měst a obcí.

S panem starostou Studénky Liborem Slavíkem jsme kromě otázky korovinarové epidemie řešili otázku dotace Ministerstva zemědělství pro vybudování suchého poldru P7. Obec Studénka byla v letošním roce postižena opakovanými povodněmi a vybudování tohoto poldru má pro Studénku zásadní význam kvůli ochraně před povodněmi. Panu starostovi jsem přislíbil pomoc pro urychlené poskytnutí této dotace. Dalším tématem byla výstavba mimoúrovňového  železničního přejezdu na místě přejezdu, na kterém v roce 2015 vinnou polského řidiče kamionu došlo ke střetu kamionu s projíždějícím Pendolinem  při kterém zahynuli 3 lidé. Jedná se o celkovou investici ve výši přibližně 700 mil. Kč z rozpočtu Ministerstva dopravy.  Panu starostovi jsem přislíbil svou osobní angažovanost při jednáních s Ministerstvem dopravy.

Region

Jak se žije firmám a obcím v době pokoronavirové?

V tomto týdnu jsem navštívil několik firem, jednou z nich byla i firma BikeFun International se sídlem v Kopřivnici. Jedná se o firmu zabývající se výrobou sportovních a rekreačních kol. O situaci na počátku  koronavirové pandemie,  jakož i o stávající  situaci jsem diskutoval s holandským majitelem firmy p. Rob van Wijngaardnem a výkonným ředitelem firmy p. Stanislavem Matušů.

Stejně jako u ostatních firem jsme se shodli na tom, že začátky byly velmi obtížné a nejasné, nicméně i zde oba pánové jednoznačně  velmi kladně hodnotili všechna vládní anti-covidová opatření, která vláda učinila za účelem zmírnění dopadů této pandemie. Tato opatření jednoznačně pomohla firmám překlenout to  nejsložitější období začátku pandemie a restartovat jejich chod. Pan Wijngaarden ohodnotil vládní kroky jako jedny z nejlepších, nejrychlejších a nejefektivnějších v rámci Evropy.

Kromě toho jak se žije firmám, mne samozřejmě zajímala i pokoronavirová situace v obcích. Jedněmi ze starostů, které jsem navštívil, a se kterými jsem měl velmi zajímavou diskuzi byl p. starosta Bordovic Ladislav Matúš a p. starosta Bernartic nad Odrou ‎Tomáš Horut. I z jejich úst zaznělo, že zejména v počátcích koronavirové krize byla řada nejasností a problémů, zejména v zásobování hygienickými rouškami a dezinfekčními prostředky. Postupem času zejména díky jednotlivým vládním opatřením, která byla ze strany starostů hodnocena pozitivně, se situace v obcích stabilizuje a obce se vracejí do běžného normálu.

V průběhu léta se chystám navštívit i další obce a firmy a o tom nejzajímavějším Vás určitě budu informovat na svých stránkách.

Závěrem krátká osobní poznámka. Po vypuknutí celosvětové pandemie Covid-19 ani u nás zpočátku  nikdo přesně nevěděl  jak se tato nemoc bude chovat, rychlost jejího šíření a rozsah jejího dopadu. Všechna opatření a rozhodnutí se činila prakticky z hodiny na hodinu na základě aktuální situace. Možná  se některá opatření mohla udělat jinak, možná lépe, možná dříve. To však v té době omezeného rozhodovacího prostoru nikdo nevěděl. Nevěděla to ani samotná opozice, která svou bitvu započala po jejím skončení.

Připomíná mi to jeden krásný citát od Napoleona Bonaparte

„Na světě jsou dvě nejsnadnější věci, které zvládne i nejhloupější poddůstojník: vychovávat sousedovy děti a vyhrát válku, která již skončila“

Politika

49. schůze Poslanecké sněmovny

V úterý 26. 5. byla zahájena řádná 49. schůze PS PČR, po delší pauze způsobené pandemií koronaviru, tentokrát již v plnopočetním režimu.

Během jednání v Poslanecké sněmovně jsme schválili několik bodů. Například:

 • Snížili jsme daň z 15 na 10 procent na ubytovací služby a vstupenky na kulturní a sportovní akce.
 • Podnikatelům jsme snížili daň na nákladní vozidlo. Je možné si zpětně uplatnit daňovou ztrátu.
 • V prvním čtení jsme odhlasovali zrušení daně z nemovitosti.
 • Obcím jsme rozšířili kompetenci. Mohou osvobodit vybrané nemovitosti od daně.
 • Schválili jsme zpětné uplatnění daňové ztráty u podnikatelů a firem celkovou částkou 30 milionů korun.
 • Odpustí se firmám do 50 zaměstnanců sociální odvody za červen až srpen. Pro uplatnění je nutné splnit podmínky. Firmy nepropustily více než desetinu zaměstnanců a ve srovnání s březnem mzdy nesnížily o více než deset procent.
 • Schválili jsme zákonná opatření sdílených pracovních míst. Spočívá to v tom, že se o jednu pozici dělí více pracovníků s kratším úvazkem. Tento zákon má zlepšit zaměstnávání matek s malými dětmi či seniory.
 • Prosadili jsme návrh, který zavádí placené volno navíc pro zaměstnance, kteří působí na dětských táborech. Půjde o pět dní placeného volna.
 • Schválili jsme vládní návrh, podle kterého by se dovolená neměla poskytovat za odpracované dny, ale za odpracovanou dobu.
 • Prošly nové podmínky pro vysílání pracovníků do zemí Evropské unie. Tento návrh souvisí s evropskými předpisy a má zabránit sociálnímu dumpingu s konkurováním nižší mzdou

S rouškou, nebo bez roušky?

Obdržel jsem řadu dotazů, proč někteří poslanci nemají ústa zakryta rouškou, jak nařizuje vládní nařízení, a někteří ano. Vím, že ve vedení PS byl dohodnut princip dobrovolnosti, ale za mne je to špatně. Jsme v uzavřené budově, a jak každý občan může vidět na televizní obrazovce, povinné vzdálenosti nejsou zachovány. Mým názorem je, že nařízení, která platí pro občany, musí platit i pro poslance. Dokonce jsem v médiích zaznamenal komentář jednoho z poslanců ODS, že Poslanecká sněmovna je nadřízena vládě ČR a proto nemusí vládní nařízení dodržovat a poslouchat. Tak nevím, ale takováto vyjádření, byť možná zčásti pravdivá, určitě nejsou cestou, jak zvyšovat důvěru politiků mezi občany ČR.

Kompenzační bonus

V úterý 26. 5. jsme projednali vratky ze Senátu týkající se rozšíření odložení EET (třetí a čtvrtá vlna) na konec června 2023, dále pozměňovací návrh Senátu týkající se kompenzačního bonusu, kdy Senát navrhuje rozšířit kompenzační bonus i na OSVČ pokud jsou současně tyto osoby zaměstnány jako jednatelé s.r.o. a dále navrhuje vyloučení kompenzačního bonusu ze strany obcí a krajů a změnu jeho právní úpravy. Poslední senátní vratka se týkala novely zákona o obecní polici. Po opětovném projednání senátních vratek byly tyto zamítnuty, a novely všech tří zákonů byly schváleny v podobě již jednou schválené Poslaneckou sněmovnou.

Kolem financování části kompenzačního bonusu z prostředků obcí a krajů z tzv. RUD, se odehrála ve Sněmovně poměrně bouřlivá, skoro 4 hodinová debata, která se zejména ze strany opozice, ale i části poslanců z  řad ČSSD, zcela jasně nesla na vlně blížících se krajských voleb. Debata byla zakončena obstrukcí ze strany ODS, která si vzala přestávku do konce jednacího dne, tedy do 24:00.

O co tedy v kompenzačním bonusu jde?

Tento bonus byl zaveden v rámci pomoci OSVČ na zmírnění dopadu koronavirové pandemie. Konstrukce vyplácení finančních prostředků v rámci kompenzačního bonusu vznikla pod tlakem co možná nejrychlejšího uvolnění finančních prostředků směrem k OSVČ. Od prvopočátku bylo rozpočtové krytí kompenzačního bonusu v zákoně a jeho důvodové zprávě uvedeno, bylo schváleno PS a rovněž dvakrát projednáno a nezpochybněno Senátem. Samotní zástupci podnikatelů schvalují tento konstrukt jako nejrychlejší formu vyplácení peněz směrem k OSVČ. Ve snaze pomoci formou kompenzačního bonusu i malým s.r.o. proběhla novelizace zákona o kompenzačním bonusu, která se však najednou vrátila ze Senátu s pozměňovacím návrhem, který zcela zásadním způsobem mění konstrukci vyplácení kompenzačního bonusu. Uvedený PN chce docílit, aby se obce a kraje nepodílely na kompenzačním bonusu a tento se stal příspěvkem/dotací OSVČ ze Státního rozpočtu.

Uvedený pozměňovací návrh by vedl k zásadnímu narušení stávajícího velmi efektivně fungujícího kompenzačního bonusu, neboť by navržené řešení bylo jen obtížně rozpočtově, právně i technicky realizovatelné a vedlo by k zásadnímu zdržení a zkomplikování poskytování kompenzace podnikatelům.

Kompenzační bonus je dnes financován z daní příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, které vykazují dostatečnou výši na to, aby pokryly předpokládané náklady kompenzačního bonusu cca. 45 mld. korun. Státní rozpočet v současnosti nepředpokládá vynaložení této částky jako výdaje státního rozpočtu, do kterého by se výdaje na kompenzační bonus musely zahrnout v případě schválení daného pozměňovacího návrhu. Zajištění těchto prostředků by muselo být provedeno novelou zákona o státním rozpočtu. Zde je nutno zdůraznit, že až do provedení této zákonné změny a poskytnutí rozpočtového krytí by finanční úřady byly nuceny pozastavit vyplácení kompenzačního bonusu.

V důsledku uvedeného pozastavení by došlo k zásadnímu narušení legitimního očekávání ze strany subjektů, tedy příjemců kompenzačního bonusu a k vytvoření nedůvodných rozdílů mezi podnikateli podle toho, kdy podali žádost o kompenzační bonus. Tyto důsledky mají rovněž evidentní ústavní rozměr.

Na celé záležitosti mne osobně nejvíce mrzí to, že došlo ke zbytečnému zpolitizování této pomoci OSVČ a malých s.r.o. Jak jsem již uvedl, prvotně tato konstrukce prošla jak PS tak i dvakrát Senátem, dokonce i opozice kladně kvitovala rychlost vyplácení kompenzačních bonusů a najednou černé vlajky, vyhladovění obcí, parte a katastrofické scénáře starostů, kteří jakoby zapomněli, že právě tato vláda jim v minulém období navýšila RUD na 23,58, což umožnilo značné navýšení finančních prostředků na investice v rámci jejich obcí.

Rozumím tomu, že v některých případech to může způsobovat problémy při realizaci plánovaných investic, ale každý správný starosta by měl mít finanční rezervu a v případě, že tomu tak není, tak se investice bude muset časově posunout. Proklamace o vyhladovění obcí jsou zavádějící, protože opozicí požadovanou změnou vyplácení kompenzačních bonusů by se finanční prostředky k některým OSVČ a s.r.o. nedostaly včas a mohlo by dojít k jejich bankrotům a likvidacím, což by se zpětně odrazilo ve sníženém výběru DPFO ze závislé činnosti, z kterých se v rámci RUD odvádějí peníze městům a obcím. Heslo “peníze dělají peníze“ platí i v tomto případě.

Dobrou zprávou pro obce a města je, že MF a MMR zpětně poskytnou dotace všem obcím a městům, které se dostaly do převisu a na dotace v rámci 2020 tzv. nedosáhly. Jedná se o částku asi 9 mld. Kč, která starostům určitě pomůže.

V současné době se ve vládě projednává i možnost, že poměr vyplácených dotací, kdy v současné době z celkové hodnoty dotace stát poskytoval 70% a obec hradila 30% ze svých vlastních prostředků, bude upraven na poměr 80% stát a pouze 20% obce, což by byla další výrazná pomoc obcím a městům.

Volby do rady ČT

Ve středu odpoledne proběhla mediálně dlouhodobě sledovaná volba zbývajících tří členů do Rady ČT. Byli zvolení Luboš Xaver Veselý, Hana Lipovská a Pavel Matocha. Za mne dobrá volba, nicméně to však samozřejmě potvrdí až jejich práce v Radě ČT.

U čeho bych se však chtěl ale pozastavit, je celková nenávist a mediální štvanice, se kterými se jednotlivými kandidáti, a to zejména Hana Lipovská, museli potýkat v průběhu oznámení kandidatury, samotného výběrového řízení i následného zvolení. To, co rozpoutala např. skupina senátorů v čele se senátorem Hilšerem, následovaná některými médii a webovými servery proti Haně Lipovské, nemělo s demokracií, na jejichž principech a základech daná volba proběhla, vůbec nic společného. Navíc v podobě Luboše Xaver Veselého a Pavla Matochy nastupují do Rady ČT mediálně zkušení lidé. Hana Lipovská, která je velmi fundovanou ekonomkou, určitě pomůže k zprůhlednění hospodaření ČT, které jak již víme z minulosti, má přinejmenším značné rezervy.

Ihned po uskutečněné volbě se část představitelů opozice nechala slyšet s proklamacemi o zániku nezávislé ČT, ohrožení demokracie atd. Petr Gazdík dokonce hovoří o hlasovací mašině komunisticko-populisticko-fašistické mašinérie, Miroslav Kalousek hovoří o zločinu a Miroslava Němcová je zděšena ohrožením demokracie.

Jak mohou tito tři nově zvolení členové ohrozit demokracii? Nijak, směšné. Prostě jen nevyhovují názorům a představám Kalouska, Gazdíka, Němcové a části médií, komentátorů a novinářů. Když už se hovoří o ohrožení ČT, tak zejména paní Němcová by si mohla vzpomenout jaký, skoro brutální útok a nátlak vedla v minulosti ODS za vrcholu její vlády proti ČT s konečným cílem její privatizace.

Jako vrchol trapnosti považuji vyjádření pana Kalouska, který se nechal slyšet, že kvůli zvolení Hany Lipovské, která je mimo jiné hluboce věřící člověk, a podpory jejího zvolení panem kardinálem Dukou, uvažuje o vystoupení z církve. Tak pokud zvolení Hany Lipovské je možnou příčinou vystoupení pana Kalouska z katolické církve, tak si asi plete katolickou církev s politickými stranami, kterými si v minulosti prošel. Pokud pan Kalousek setrval na svých křesťanských pozicích v případě pedofilních skandálů, které v minulosti otřásly katolickou církví, tak zvolení Hany Lipovské do rady ČT, by určitě příčinou jeho vystoupení z církve být neměly. Církev totiž není politická strana.

Politika

44. schůze Poslanecké sněmovny

Jak již všichni víte, jednalo se o klíčovou schůzi PS, na které byly předloženy a schváleny návrhy vládních zákonů souvisejících s pandemií koronaviru.  Schůze trvala skoro 18 hodin, protože kolem každého návrhu zákona se rozvinula poměrně široká debata.

Co nejdůležitějšího bylo schváleno a přijato?

 • nouzový stav se prodlužuje do 30. 4. 2020
 • byla schválena finanční jednorázová pomoc OSVČ ve výši Kč 25.000.  Tento příspěvek bude vyplacen po té,, co budou splněny základní požadavky  spolu s čestným prohlášením, že jejich podnikání byla negativně zasažena a ovlivněna pandemií  COVID -19. Týká se to OSVČ podnikajících  na hlavní a vedlejší činnost. Naopak nebude se to týkat těch, kteří podnikají při zaměstnání, nebo podnikání přerušili a jsou registrováni na Úřadu práce.
 • odklad splátek hypoték a úvěrů pro fyzické i právnické osoby a to buď na 3 nebo 6 měsíců dle vlastního zvážení bez nutnosti doložení důsledků zasažení koronavirem. Bude stačit pouze věrohodné vysvětlení a zdůvodnění.
 • dočasný zákaz vystěhování nájemníků, pokud nemají v důsledků dopadů opatřeních souvisejících s COVID-19 na zaplacení nájmů. Úprava umožňuje splatit vzniklý dluh do konce roku 2020. Zde mám osobní obavy, aby nedošlo k legalizaci neplacení nájmů chronickými neplatiči a v návaznosti na to vzniku finančních problémů u pronajímatelů bytů.
 • další chválený zákon se týká živnostníků a podnikatelů, kteří museli z důvodu COVID-19 uzavřít své provozovny po dobu 3 měsíců tedy až do konce června nemusí platit průběžně nájem, který pak však  musí splatit do konce roku 2020
 • bylo schváleno rozšíření možnosti centrální banky obchodovat na volném trhu, zejména s dluhopisy
 • přijímací zkoušky se uskuteční nejdříve 15 dní po otevření škol. Přijatí uchazeči potom budou mít 45 dní na doručení maturitního vysvědčení vybrané vysoké škole
 • poskytovatelé sdíleného ubytování budou mít povinnost sdílet údaje o ubytovaných hostech s úřady
 • dojde k prodloužení lhůty na prokázání odbornosti realitních makléřů a to 6 měsíců, tedy do konce března 2021 a nikoli do konce září 2020 jak stanovil původní zákon.
 • v nemocnicích budou moci pracovat lékaři ze zemí mimo EU i bez potřebných aprobačních zkoušek
 • policie a městská policie bude moci pokutovat občany, kteří vědomě porušují opatření zabraňující šíření viru COVID-19  až do výše 10.000 Kč.

Ještě bych se chtěl pozastavit u jednoho návrhu zákona týkajícího se cestovního ruchu, který byl doprovázen značným lobbingem jednotlivých cestovních kanceláří.  Jednotlivé CK mohou dle schváleného návrhu zákona odložit vrácení peněz za zrušené zájezdy kvůli koronaviru s plánovaným odjezdem od 20. 2. do 31. 8. Jsou však povinny místo vrácené peněz poskytnout klientům vouchery v hodnotě  zrušeného zájezdu. Na odložení platby by měla platit do 31. 8.  tzv. ochranná doba.

Zákon však počítá se skupinou lidi, kteří mohou voucher odmítnout a musí jim být vráceny peníze. Do takovéto skupiny patří zejména senioři nad 65 let, osoby ZTP, nezaměstnané, rodiče na mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené a dále občany, kteří nemohou kvůli  koronaviru pracovat .

K tomuto návrhu zákona jsem podal svůj pozměňovací návrh, který tento okruh lidí  dále rozšiřuje o osamělé rodiče pečující o nezaopatřené dítě a dále o školy a školská zařízení. U škol a školských zařízení se totiž jedná o to, že cenu zájezdu fakticky hradí rodiče a škola, či školské zařízení tyto vouchery dále prakticky nevyužije a měla by rodičům vrátit uhrazené platby za zrušený zájezd. Tento můj PN byl v rámci zákona schválen.

S ohledem na to, že všechny zákony musí projít schválením v Senátu, je předpoklad, že se vrátí do Sněmovny spolu s pozměňovacími  návrhy Senátu, o kterých bude znovu hlasovat Sněmovna. O případných změnách Vás budu informovat po skončení 45. schůze PS