Blog

Politika

27. schůze Sněmovny

V týdnech od 4. - 11.3. pokračovala  27. schůze Poslanecké sněmovny, která byla přerušena a bude pokračovat ve variabilním týdnu od 25.3.2018

Nejdůležitější co se odehrálo v průběhu této schůze můžete najít na tomto linku http://www.psp.cz/sqw/cms.sqw?z=12483

Nelze opomenout, že napříč opozicí rezonovalo téma „Mýtné Kapsch“ a Sněmovna namísto své práce opět suplovala policejní vyšetřovací činnost.  Jsem samozřejmě zastáncem toho,  ať se vždy vše řádně vyšetří, ale ať vyšetřuje Policie ČR a ne poslanci na půdě Poslanecké sněmovny.

Dalším opozičním „tématem“ byl předseda PS Radek Vondráček a jeho hra na kytaru na řečnickém pultu PS.  Toto téma jako obvykle uchopila poslankyně ODS pí. Němcová a další zástupci „demobloku“.

I když v té době pan poslanec Vondráček nebyl předsedou PS  a celý jednací sál PS byl v rekonstrukci, určitě by se našlo vhodnější místo k hudebnímu přednesu.  Nicméně otázka zní,  proč pí. poslankyně Němcová tak plamenně nevystupovala v době,  kdy se na pražském Hradě stříhal symbol státní moci – prezidentská standarta a věšely se červené trenýrky, nebo když 17. listopadu naházeli aktivisté věnce květin od prezidenta ČR a premiéra ČR do odpadkového koše. Stříhání standarty byla dle vyjádření některých zástupců „demobloku“  formou protestu a červené trenýrky jemnou formou recese. Tak opravdu nevím, úsudek ať si udělá každý sám.

www.psp.cz
https://www.mycdltraining.com/best-truck-driving-schools/ Politika

Mýty a fakta v případu Sagan

Případ českého řidiče kamionu odsouzeného ve Francii za pašování uprchlíků je mediální politickou bublinou

Až nepatřičně velkou mediální pozornost strhli někteří politici k případu českého řidiče Jiřího Sagana, který převážel Francií v nákladním prostoru kamionu 15 iráckých uprchlíků. Francouzský soud ho odsoudil za pašování migrantů k trestu odnětí svobody v trvání dvou let. Ústy některých našich politiků se mluví o skandálním selhání francouzské justice i policie, spiknutí proti „našim lidem“ i o nečinnosti českých úřadů v tomto případu.

Protože mediální realita bývá od skutečnosti často dosti vzdálená, prosadil jsem jako poslanec tento bod na program jednání zahraničního výboru sněmovny. Mohli jsme tak s kolegy o případu otevřeně hovořit se zástupci úřadů i odborníky, kteří se případem přímo zabývali. Ani nepřekvapí, že skutečnost vypadá poněkud jinak. Pojďme se podívat na fakta případu.

Ministerstvo zahraničních se věcí samozřejmě důkladně zabývalo. A to jak jeho diplomatická, tak i konzulární sekce. Svým charakterem totiž tento případ nevybočuje z celé řady obdobných případů, kterými se naše konzulární služba dennodenně zabývá. Pro zajímavost, denně jsou na celém světě v průměru zatčeni dva naši občané. Jedná se tedy z pohledu ministerstva o běžnou věc.

Pan Sagan je českým občanem, ale od roku 2012 žije trvale ve Španělsku. Jak jsem z jednání výboru pochopil, dlouhodobě pracoval i před přestěhováním do Španělska pro španělskou spediční firmu. Do Španělska se v roce 2012 přestěhovala i žena pana Sagana, přestože spolu manželé již 24 let nežijí.

Pan Sagan v červenci 2018 ve Francii slovy rozsudku „usnadnil či se pokusil usnadnit nezákonný vstup, pohyb či pobyt iráckých uprchlíků“. Kamion, který pan Sagan řídil, směřoval do Anglie. Pan Sagan v chladicím nákladovém prostoru převážel patnáct osob, které byly na francouzském území nezákonně. Navíc, převážel je způsobem nehumánním, v mrazicím boxu. Tyto podmínky ohrožovaly život uprchlíků.

Dle informací prezentovaných na jednání výboru je pan Sagan z pohledu francouzského práva recidivistou. V minulosti byl již odsouzen za případy nedodržování pravidelného odpočinku při řízení kamionu. Zřejmě i z tohoto důvodu byl za svůj čin odsouzen francouzským soudem nejprve k trestu odnětí svobody na 18 měsíců, s možností prominutí zbytku trestu po uplynutí poloviny trestu. Nepřijmul však tento rozsudek a odvolal se (jeho advokát podal kasační stížnost podle francouzského práva). Důvody neznáme, advokát je nesdělil.

U odvolacího soudu se potvrdila skutková podstata případu i důkazy. Pan Sagan se hájil tím, že o uprchlících nevěděl. Další tvrzené skutečnosti jsou však nejasné a vedou k nesrovnalostem. Záznam spediční firmy o dálkově sledované teplotě v přepravním prostoru však vypovídá o tom, že byl kamion za noc třikrát otevřen. Byl přitom z venku zaplombován a jediné klíče měl pan Sagan. Zvukům, které z nákladního prostoru vycházely, nevěnoval pozornost. Dveře kamionu nejevily známky násilí. V období předcházejícím jeho činu projel pan Sagan šestkrát stejnou trasu a vždy parkoval mimo hlídané parkoviště na odlehlém místě u lesa.

V lednu byl odvolacím soudem odsouzen k odnětí svobody na dva roky a zákazu vstupu do Francie na dobu 4 let. O rozsudku není důvodu pochybovat. Francie je právním státem s funkčním a nezávislým soudnictvím. Stejným měřítkem nahlíží i francouzské úřady na rozsudky našich soudů.

České ministerstvo zahraničí poskytlo panu Saganovi i jeho rodině veškerý konzulární servis, který je v takových případech našim občanům poskytován. Řidiči kamionů ve Francii v těchto případech využívají nepřetržité konzulární linky. Asistence zahrnuje i právní pomoc podle právního řádu daného státu. Plnou asistenci našich úřadů však rodina ani pan Sagan nevyužili. Pan Sagan dle mých informací s rodinou nekomunikuje. Rodina mu zaslala balík v období, kdy to ještě nebylo povoleno, nyní mu rodina nezasílá poštu ani balíky. Iniciativa zůstává pouze v rukou našich úřadů.

A mediálně se přetřásá i možnost přeložení pana Sagana k výkonu trestu do České republiky. Realita je bohužel taková, že o přeložení do ČR nikdo nepožádal. A to nemohou udělat úřady, žádost musí vzejít od pana Sagana nebo rodiny. Kdyby k tomu však došlo, nesmíme zapomenout, že pan Sagan trvale bydlí ve Španělsku, má však české občanství. Délka trvání trestu však spíše neodpovídá podmínkám přeložení do ČR. Trest je z tohoto pohledu krátký, jen vyřízení formalit na obou stranách zabere v těchto případech skoro rok.

Politika

Únorový ÚVP a ZV

Ústavně- právní výbor 

Dne 20.2. proběhla 36.schůze ÚPV  jehož hlavními body byly vládní návrhy zákona o zpravodajských službách České republiky, BIS a Vojenském zpravodajství a dále vládní návrh zákona týkající se odpovědnosti mládeže za protiprávní  činy a o soudnictví ve věcech mládeže.

Zahraniční výbor 

Dne 21.2. jsem se zúčastnil 26.schůze Zahraničního výboru PS ČR. Předmětem jednání bylo zejména schvalování zahraničních smluv, kde i já jsem zpravodajoval jako zpravodaj sněmovny dvě mezinárodní smlouvy týkající se Římských statutů.

Na tuto schůzi jsem inicioval zařazení mimořádného bodu jednání týkajícího se řidiče kamionu p. Sagana, který byl ve Francii zatčen a odsouzen za pašování uprchlíků z Francie do Velké Británie. Opět velké mediální téma pro opozici, která bez skutečných a podrobných znalostí  celé kauzy napadala vládu za nečinnost a za to, že se neumí postarat o své neprávem odsouzené občany.

Zástupci MZV nám poskytli aktuální informace týkající celé kauzy, jakož i informace ze soudního procesu, který proběhl ve Francii.

Dle mého názoru celý případ se odehrál jinak než je líčí média a opoziční strany.  Celou kauzu Vám přiblížím v svém dalším příspěvku.

Politika

Pokračující 26.schůze Poslanecké sněmovny

S úsměvem  jde všechno lépe. Začínáme druhou část 26. schůze PS

V rámci 26.schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jsem byl určen sněmovním zpravodajem dvou mezinárodních smluv týkajíc se změn v tzv.Římských statutech.

Ve čtvrtek 14. 2. byla v rámci variabilního týdne ukončena řádná 26. schůze PS Parlamentu ČR. O průběhu týkající se první části jsem Vás informoval již ve svém minulém příspěvku. Ve druhé části byla projednána a schválena celá řada nových zákonů a mezinárodních smluv, byly schváleny i zákony vrácené ze Senátu jako například insolvenční zákon a dále zákon o státní službě, který zvyšuje ministrům pravomoci v oblasti personálního obsazení ministerstev zejména ve funkcích státních tajemníků, kteří v rámci tzv. odpolitizace ministerstev měli  v mnoha případech vyšší pravomoci než samotný ministr a byli to ni, kteří de facto řídili ministerstva.

Jedním ze zákonů, které se projednávaly v rámci 26. schůze a který vzbudil obrovské emoce byl zákon o pobytu cizinců.

Nikdy jsem si nemyslel, že někdy budu svědkem něčeho takového, co se odehrálo v PS při projednávání tohoto zákona. Emoční smršť urážek, nadávek, pokřikování  zejména mezi poslanci SPD, ČSSD a  Pirátů posunula debatu na úroveň  restaurace 4.cenové skupiny. Docela mi bylo líto skupiny mladých studentů, kteří se přišli podívat na jednání zástupců nejvyššího zákonodárného sboru a byli přitom svědky něčeho takového.  Potkal jsem tuto skupinu studentů když odcházela ze Sněmovny a jen nevěřícně kroutili hlavami nad tím, čeho museli být svědky.

Pozitivní zprávou je, že po nekonečném obstruování ze strany tzv. Demobloku byl po osmém projednávání  propuštěn do prvního čtení a k projednávání do výboru návrh zákona týkající se 3. a 4. vlny EET.  Zejména u ODS, která  se při obstrukcích zaštiťovala drobnými řemeslníky to beru jako očistu jejich vlastního svědomí za to, co těmto drobným živnostníkům způsobili v roce 2013 Nečasovým „daňovým balíčkem“. Argumenty o tom, že spousta malých a vesnických hospod musela ukončit provoz kvůli EET jsou liché a zavádějící. Jestliže hospodský zavře hospodu kvůli EET tak je na tom něco špatně, ale EET to rozhodně není.

Opravdu velké poděkování a obdiv ministryni financí paní Schillerové za její nebetyčnou trpělivost a obětavost při nekonečných a v mnoha případech neplodných debatách v rámci projednávání tohoto návrhu zákona.

Zahraničí

25. schůze zahraničního výboru

Dne 7.2. se rovněž uskutečnila 25. schůze zahraničního výboru Poslanecké sněmovny, která měla na programu dva následující body:

 

  1. Informaci ministra zahraničních věcí o průběhu a výsledcích vykonané cesty na Ukrajinu, celkovou koncepci týkající se příspěvkové organizace zámku Štiřín a dále komunikaci vedení MZV se členy zahraničního výboru PS PČR.

 

  1. Informaci o aktuální politické situaci ve Venezuele, která byla skvělým způsobem prezentována PhDr.Radkem Bubnem, Ph.D. zástupcem Ústavu mezinárodních vztahů a Střediska iberoamerických studií FF UK v Praze.

 

Politika

35. schůze ÚPV

Dne 6.2. se uskutečnila 35. schůze ÚPV, na kterém jsme schválili návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech  a to po druhém čtení ve PS Parlamentu ČR

Po druhém čtení jsme rovněž schválili návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích a dále senátní návrh zákona o státním občanství České republiky.

Dále jsme projednali a vzali na vědomí zprávu podvýboru ÚPV pro justici a soudní samosprávu týkající se nezávislosti justice, tématu, které v minulých dnech hýbalo politickým a mediálním světem.

Nejdůležitějším výstupem z této zprávy byla skutečnost, že s přihlédnutím k vysvětlením a informacím prezentovaných pozvanými hosty JUDr. Baxou, doc.JUDr.Vojtěchem Šimíčkem Ph.D. a Ing.Vratislavem Mynářem bylo kontatováno, že nezávislost Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu nebyla podle vyjádření pozvaných soudců projednávanou komunikací s prezidentem republiky a kancléřem Vratislavem Mynářem ohrožena.

Politika

Zasedání PS Parlamentu ČR

V termínu od úterý 22.1. do 25.1. proběhla 1. část  26. schůze PS Parlamentu ČR

V uvedeném odkazu najdete seznam nejzajímavějších zákonů, které se na Sněmovně schvalovaly, nebo projednávaly.

http://www.psp.cz/sqw/cms.sqw?z=12213

Jednalo se zejména o tzv. vratky ze Senátu - karenční doba a zdanění cirkevních restitucí a v prvním čtení vládní návrh zákona o investičních pobídkách.

V případě zájmu o dodatečné informace ohledně některého ze zákonů mne kontaktujte a Vaše dotazy rád zodpovím

26. schůze PS bude pokračovat v týdnu od 26.1. do 1.2.

Na programu je celá řada důležitých zákonů o kterých Vás budu samozřejmě informovat.

Osobní

„Nejsme od Vás daleko“

V rámci svého projektu "Nejsme od Vás daleko" jsem měl možnost se setkat se studenty Střední odborné školy EDUCA v Novém Jičíně.

Studenty jsem  seznámil s chodem Sněmovny, výborů a celým legislativním procesem při navrhování a schvalování zákonů. Dále jsem jim vysvětlil v čem spočívá má, jak poslanecká, tak i regionální práce. Cílem projektu je vzbudit zájem mladých lidí o politiku a ukázat jim, že i politici jsou obyčejní lidé se svými radostmi a starostmi a většina z nich nepůsobí tak, jak je často mediálně prezentováno. Na přednášku navazovala diskuze, ve které jsem odpověděl na dotazy z řad studentů

Z mého pohledu je velmi důležité a žádoucí zapojení mladých lidí zejména do komunální politiky tak, aby měli možnost přímo ovlivňovat život ve svém regionu, městě nebo vesnici.

Je to žádoucí zejména z pohledu záporné migrace jak v rámci MSK, tak i regionu Novojičínska. Chceme,  aby mladí lidé zůstávali, pracovali a žili v regionu.

Z výše uvedeného důvodu jsem ve spolupráci se střední odbornou školou EDUCA  představil další projekt "Nový Jičín 2028".

Jedná se o projekt, kde budou studenti ve skupinách vytvářet dokument o tom, jaký by měl být v jejich očích Nový Jičín v roce 2028. Dokument může obsahovat fotografie,  video nahrávky, modely, 3D grafiku aj.

Tento projekt připravil můj regionální asistent Mgr. Jan Tabášek, který se problematikou zapojování mladých lidí do regionální politiky dlouhodobě zabývá. Velmi důležitá je i participace starosty Nového Jičína p. Stanislava Kopeckého, který tento projekt podpořil a určitě zužitkuje projektové výstupy pro přípravu strategického rozvoje města Nový Jičín.

Chtěl bych poděkovat za spolupráci střední odborné škole - EDUCA. Těším se na projekty studentů a určitě Vás budu informovat, který projekt vyhrál.

Politika

Lednový výborový týden

V týdnu od 7-12.1. se konala 24.schůze ZAV s následujícími body

1. Ing.Rudolf Furst PhD výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů a dále
Ing. Martin Tlapa MBA, náměstek MZV nás podrobně seznámili s aktuální situací a
předpokládaným vývojem v americko-čínských vztazích.
Situace je poměrně poměrně napjatá a doufejme, že v krátkém období dojde ke
stabilizaci a narovnání vztahů mezi oběma zeměmi, neboť další zhoršení vztahů
zejména v oblasti ekonomické může mít negativní dopad i na naši otevřenou pro-
exportní ekonomiku

2. Schválili jsme dvě sdělení komise radě a evropskému parlamentu a to účast
Evropské unie jako stálého pozorovatele v Tichomořském společenství a dále pro
účinnější rozhodování pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku EU

3. Závěrem schůze nás seznámili nově designovaní velvyslanci do Pchjongangu,
Soulu a Canberry se svými koncepcemi a vizemi, které hodlají naplňovat v průběhu
výkonu svých funkcí na ZÚ daných zemí.
Všem nově designovaným velvyslancům přejeme hodně úspěchů v plnění
náročných úkolů.

Osobní

PF 2019

Vážení spoluobčané,
přeji Vám všem šťastné vykročení do Nového roku 2019,   hodně zdraví, štěstí a  osobní spokojenosti spokojenosti.
Najděme v roce 2019 více porozumění a sounáležitosti mezi námi samými.
Vždyť jsme to jenom sami my, kteří rozhodují o tom jak budeme v roce 2019 spokojeni.
Závěrem mi dovolte jeden citát amerického stand-up komika George Dennis Carlina
"Násobili jsme naše majetky, ale snížili naše hodnoty.
Mluvíme příliš dlouho, milujeme zřídka a nenávidíme často.
Naučili jsme se jak vydělávat na živobytí, ale ne na život.
Přidali jsme roky životu, nikoliv život rokům"