Osobní

Cyklisté a alkohol

V rámci 33. schůze Sněmovny byla projednána řada nových návrhů zákonů, byly schváleny zákony ve 3. čtení, projednávaly se vratky ze Senátu, jakož i zákony zamítnuté Senátem.

Rád bych se pozastavil  u výše uvedené novely  zákona, která vycházejíce z dílny Pirátské strany navrhuje  tolerovat vodákům alkohol do 0,5 promile. Zákon prošel ve Sněmovně 3. čtením a byl odeslán ke schválení do Senátu.

Již na Sněmovně při projednávání tohoto zákona zaznívaly z pléna názory,  že alkohol na vodu nepatří a má být zachována nulová tolerance stejně  jako u motorových vozidel a kol , s čímž naprosto souhlasím.  Zaznívaly i obavy, že přijetím této novely může časem dojít k otevření pomyslné Pandořiny skříňky  a stejná tolerance bude bude navrhována pro kola event. motorová vozidla.

Že k tomu dojde tak rychle a brzo nikdo včetně mne neočekával.  Novela zákona se vrátila s pozměňovacím senátním návrhem , v tomto případě to nazvěme spíše "přílepkem ", kdy Senát navrhuje, aby cyklistům byla povolena stejná tolerance alkoholu jako vodákům.

Cituji" ... Řidič, který řídí jednomístné kolo a jede na stezce pro cyklisty, účelové nebo místní komunikaci anebo na silnici III.třídy, může před jízdou nebo během jízdy požít alkoholické nápoje za podmínek, že zjištěný obsah alkoholu u řidiče nebude vyšší než 0,5 promile a zároveň nepřepravuje děti na sedadle pro přepravu dítěte, v přívěsném  vozíku ani na dětském kole připojeného k jízdnímu kolu.

Co k tomu dodat? Snad jen pár statistik, které hovoří zcela jasným jazykem.

Bezohlednost, ježdění bez přilby a hlavně konzumace alkoholu způsobuje rostoucí počet dopravních nehod těchto účastníků silničního provozu.

V porovnání s rokem 2017 kdy došlo k 3790 haváriím s účastí cyklistů v roce 2018 jich bylo již 4281 což představuje 13% nárůst.

Zarážející je však fakt, že cyklisté usedají na kolo pod vlivem alkoholu, způsobili  v roce 2018  celkem 784 havárií což je 29% podíl na všech nehodách, které cyklisté v roce 2018 způsobili.

Z dostupných statistik tedy jednoznačně vyplývá, že u cyklistů je podíl nehod pod vlivem alkoholu nejvyšší, zatímco třeba u chodců je tento podíl 11% a u řidičů aut 4%

Podíváme-li se do policejních statistik za prvních 5 měsíců letošního roku  zjistíme, že tento trend, nebo spíše dlouhodobá záležitost pokračuje. Ze 722 nehod způsobených cyklisty jich 185 bylo zaviněno cyklisty, kteří byli pod vlivem alkoholu. Z uvedeného vyplývá, že každý čtvrtý cyklista, který boural   požil před nebo v průběhu jízdy alkohol.

V neprospěch cyklistů hovoří i skutečnost, že pokud řidič automobilu vypije cca.3-4 desetistupňová piva odpovídá to zhruba 0,8 promile alkohol a dojde ke pětinásobnému  zvýšení pravděpodobnosti způsobení dopravní nehody.  V tom samém případě dojde u cyklisty ke zvýšení rizika až na dvaceti násobek.

U cyklisty už při hladině alkoholu 0,2-05 promile je riziko způsobení nehody 6-12 x vyšší.

Cyklisté  patří navíc do ohroženější skupiny z následujících důvodů:

- kolo má  ze všech vozidel nejdelší brzdnou dráhu

- kolo je jednostopé vozidlo, takže kromě řízení musí cyklista udržovat i rovnováhu, což je zejména po požití alkoholu značně problematické

- kromě přilby nejsou v podstatě cyklisté nijak chráněni na rozdíl od auta, kde je řidič chráněn karosérií.

Zatímco celá Evropa hledá cestu jak cyklisty odradit od pití u nás je ze strany části senátorů, ale i poslanců  vyvíjena aktivita na zavedení tolerance 0,5 promile alkoholu.  Argument, že cyklisté si stejně to pivko nebo víno dají, je podle mne velmi lichý,  protože negativní jev se má odstranit, a ne zavést jeho toleranci. Při debatách na Sněmovně, kde se ze strany ODS  otevíralo i téma možné tolerance alkoholu při řízení automobilu,  zazněla myšlenka, že se máme  přiblížit západním zemím, kde tato tolerance je v různých výškách povolena. Osobně si myslím, že Česká republika by se měla západním zemím přibližovat  ve zcela jiných věcech, než je tolerance alkoholu pří řízení jakéhokoliv vozidla.

Navíc v  okolních státech, ve kterých je alkohol při řízení vozidel tolerován jsou v poslední době evidovány snahy o znovuzavedení nulové tolerance alkoholu při řízení motorových a nemotorových vozidel. Směrem k ČR  zazněla dokonce i doporučení tamních odborníků abychom nulovou toleranci zachovali.

Pro mne osobně je prioritou bezpečnost dopravy, takže bezpečná hladina alkoholu je jedině nula promile. .

Politika

Poslanecké sněmovna – 33. schůze

Celý průběh 33. schůze můžete najít na výše uvedeném odkazu.

http://www.psp.cz/sqw/cms.sqw?z=12987

Dle  mého názoru byla schválena  řada  dobrých a prospěšných návrhů jako zákon o Národní sportovní agentuře,  zmírnění insolvenčního zákona vůči seniorům a méně majetným lidem,   dětské dluhy. elektronická tvorba zákonů,  elektronická dálniční známka navýšení důchodů pro rok 2020 atd.

Nebýt neustálých obstrukcí a svolávání mimořádných schůzí opozicí mohla být projednána a schválena řada dalších důležitých a potřebných,  zejména  vládních zákonů.

Nicméně zde si nemohu odpustit jednu osobní poznámku, či poznatek. Řada zákonů projednávaných Sněmovnou jsou zákony potřebné a prospěšné. Celá řada a to zejména poslaneckých návrhů je však podávána zcela zbytečně, protože se jedná mnohdy o drobné nepodstatné úpravy stávajících zákonů, nebo návrhy zákonů, které se kříží s vládními návrhy zákonů a často tak dochází k tomu, že  tatáž problematika se projednává v rámci poslaneckého návrhu zákona a vládního návrhu zákona což vede k duplicitní práci Sněmovny.

I když je  samozřejmě právem každého poslance, či skupiny poslanců návrhy zákona podávat v mnoha případech se jedná spíše o osobní PR jednotlivých poslanců.

Dochází tak ke značnému zaplevelování stávajícího právního řádu, takže podle mne i samotným právníkům musí působit značné problémy se v neustálých změnách orientovat.

Úkolem poslanců by mělo být nejen zákony tvořit, ale i revidovat stávající zákony a ty nepotřebné prostě zrušit.

Pokud Sněmovna bude chrlit dalších 20 let zákony takovýmto tempem a způsobem, tak šance orientovat se v právním řádu bude velmi  obtížná, ne-li nemožná.

Politika

Hlasování o nedůvěře vládě

Na 26. 6. byla opozičním blokem svolána mimořádná schůze sněmovny s jediným bodem a to vyslovení nedůvěry vládě premiéra Andreje Babiše.

Samozřejmě je právem opozice hlasování o nedůvěře svolat a sama opozice to označila za nezbytný krok, nicméně s ohledem na předem známý výsledek to osobně  považuji za krok zcela zbytečný.

Mimořádná 32. schůze trvala od 26.6. 9.00 do 27.6.  4.40 , kdy bylo ukončeno hlasování s předem očekávaným výsledkem.  Jednalo se o zbytečné mediální gesto opozice a paralyzaci Sněmovny, která v té době mohla projednávat, či schvalovat další zákony.

Opozice si na jedné straně neustále stěžuje, že se neprojednávají důležité zákony, ale na straně druhé sama svými obstrukcemi blokuje práci Sněmovny - např .800 individuálních hlasování ve 3.čtení týkajících se hlasování o zavedení 3. a 4. vlny EET.

Rád bych vyjádřil poděkování jednotlivým ministrům, kteří si na tuto schůzi připravili a představili ve svých jednotlivých vystoupeních rok své práce na svěřených ministerstvech.

Vystoupení jednotlivých ministrů můžete najít na výše uvedeném odkazu.

http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/032schuz/32-1.html#q5

Politika

Obchvat Olbramovice

V souvislosti ze zastavením stavby obchvatu kolem Olbramovic se opět vyrojily zaručené titulky různých "objektivních" serverů https://echo24.cz/a/SUfT8/stat-vyhovel-capimu-hnizdu-zrusil-stavebni-povoleni-k-obchvatu-kolem-olbramovic o tom, že stavba obchvatu byla zastavena na žádost firmy Imoba a.s., která je vlastníkem Čapího hnízda.

Objektivní důvody zastavení stavby obchvatu kolem Olbramovic můžete najít zde:

https://www.mdcr.cz/Media/Na-pravou-miru/Proti-stavbe-obchvatu-Olbramovic-se-odvolalo-sedm?returl=/Media/Na-pravou-miru

Politika

Jak je to s azylem?

Proč ČR dává azyl nelegálům?

Paní Šojdrovou moc nemusím, ale poukázala na zajímavou věc - jaktože dáváme azyl nelegálním migrantům když ANO prohlašuje že žádného nelegála nevezmeme? Paní Šojdrová řekla toto: „Mezitím Česká republika loni udělila 47 azylů a doplňkovou ochranu 120 dospělým, z toho asi 50 syrským uprchlíkům, kteří přišli do České republiky de facto ilegálně. Já nechci dělat nějakou partyzánštinu a brát do České republiky nelegálně děti bez doprovodu. Z 37 v podstatě ilegálních, nezletilých bez doprovodu, většina v Česku zůstala a dostala trvalý pobyt,“

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/syrie-sirotci-sojdrova-kdu-csl-recko-uprchlicke-tabory.A190328_145515_domaci_kop

Když sem přichází Syřané, tak přece procházejí přes bezpečné země, mají požádat o azyl tam. Proč nám ANO lže a dává azyl těm kterým jej nemá dávat?

František Černoch

Odpověď Jiřího Strýčka:

Vážený pane Černochu, děkuji Vám za Váš dotaz.

Opatřil jsem si všechny dostupné statistiky a obávám se, že nevím, jak paní Šojdrová došla k číslu 50ti nelegálních syrských uprchlíků s uděleným azylem.

Podrobné zprávy ministerstva vnitra o situaci v oblasti migrace za roky 2017 a 2018 obsahují následující fakta. V roce 2017 byl nelegální pobyt na území ČR zjištěn u 185 cizinců, kteří požádali o azyl na území ČR, z toho u 6 občanů Sýrie. V roce 2018 byl nelegální pobyt na území ČR zjištěn u 216 cizinců, kteří požádali na území ČR o azyl, z toho u 8 občanů Sýrie. V obou letech tedy z tzv. „nelegálů“ požádalo o azyl jen dohromady 14 Syřanů. Vás jistě zajímá počet Syřanů, u kterých byl zjištěn nelegální pobyt, a následně zažádali o mezinárodní ochranu, kterou i obdrželi. Vezmeme-li v úvahu délku azylového řízení, připadají ve vztahu k roku 2018 v úvahu zjevně jen žadatelé za rok 2017 a 2018. Otázka tedy zní, kolik z 14 žádajících Syřanů azyl nakonec obdrželo. Vězte, že bohužel taková statistika neexistuje. Z prosté úvahy však plyne, že i kdyby někdo z ilegálních migrantů ze Sýrie azyl nakonec dostal, nemohlo jich být 50, jak tvrdí paní Šojdrová.

Institut mezinárodní ochrany (zahrnuje i azyl) je určen pro všechny, kteří splní zákonem stanovené podmínky. Každá žádost o mezinárodní ochranu je vždy posuzována individuálně a řízení probíhá v souladu s platnou národní a mezinárodní legislativou i Ženevskou úmluvou o uprchlících. Osoba, která dorazí na území kteréhokoliv státu EU, byť bez platných dokladů, s úmyslem o mezinárodní ochranu požádat, není v tomto kontextu považována za osobu zneužívající azylovou proceduru. V situacích, ve kterých se uprchlíci nachází, často nemají možnost potřebné doklady získat, a ze své země doslova prchají. Pokud je následně v řízení o udělení mezinárodní ochrany prokázáno, že osoba měla legitimní důvody k odchodu ze své země, je jí mezinárodní ochrana přiznána i přes to, že vstoupila nelegálně do země, ve které hledá ochranu. Jinými slovy, pokud je této osobě mezinárodní ochrana udělena, nejde o zneužití azylového systému.

Jinou situaci představují osoby, které záměrně zneužívají azylových procedur k legalizaci pobytu na území. Typickým příkladem je osoba, která měla na území státu povolen legální pobyt, ovšem toto povolení k pobytu vypršelo a osoba se tak na území státu ocitá v nelegálním postavení. Dále však vykonává činnost, pro kterou zde povolený pobyt měla, až do chvíle, kdy je odhalena příslušnými orgány. V tuto chvíli požádá o mezinárodní ochranu, protože tak může po dobu celého řízení o udělení mezinárodní ochrany na území státu legálně pobývat. V konečném důsledku je ale s vysokou pravděpodobností její žádost o mezinárodní ochranu zamítnuta, protože nejsou shledány žádné důvody pro její udělení. Stejně tak se může jednat o osobu cestující za lepším životem do Evropy, která v prvním státu, do kterého dorazí, požádá o mezinárodní ochranu, aby se tak dostala do legálního postavení, a následně cestuje do jiné země Schengenu, kterou si předem vytipovala jako svou cílovou destinaci. Ovšem k takovému chování ji podaná žádost o mezinárodní ochranu neopravňuje. Pokud je taková osoba na území jiného státu zjištěna, je navrácena zpět do země, ve které původně o mezinárodní ochranu požádala, a to v souladu s Dublinským nařízením.

Zdroj: Parlamentní listy
Politika

Obstrukce, které brzdí sněmovnu

Dne 9. 5. byla ukončena 28. schůze  Poslanecké sněmovny.  Průběh jednání a jednotlivé body můžete najít na níže uvedeném odkazu.
Pokud byste měli konkrétní dotazy k některému z projednávaných bodů, rád Vám je zodpovím.
Nejvíce očekávaným bodem byla vratka ze senátu týkající se zdanění finančních náhrad v rámci církevních restitucí, kde bylo ke schválení třeba 101 hlasové většiny. Je to samozřejmě zákon, který rozděluje PS napříč politickým spektrem a vyvolává značné emoce zejména v opozičních řadách.
Zákon byl nakonec schválen, nicméně se stoprocentní jistotou lze očekávat, že opoziční strany a Senát napadnou tento schválený zákon u Ústavního soudu.
Osobně jsem hlasoval pro přijetí zákona, neboť jak jsem se již vyjádřil, od prvopočátku mi vadil způsob jakým byl tento zákon projednáván a schválen. Dále nejsem ztotožněn se způsobem ocenění navráceného majetku a se skutečností, že církev požaduje navrácení majetku, který je dnes v majetku měst a obcí a který byl přitom předmětem finančního vyrovnání státu s církvemi.
V rámci druhých čtení patřily k nejzajímavějším návrhy zákonů o státním zastupitelství, celostátním referendu, o státním občanství, o podmínkách provozu na pozemních komunikacích.
V prvém čtení bych zmínil zejména návrh zákon o realitním zprostředkování, který nastavuje nová pravidla pro makléře a realitní kanceláře.
Dále bych zmínil návrh předsedy PS Radka Vondráčka týkající ho se změn v jednacím řádu PS.  Hlavním cílem návrhu tohoto zákona bylo zefektivnění jednání PS.  Pro přípravu návrhu tohoto zákona byla zřízena komise, kterou tvořili poslanci napříč koaličním spektrem. Výsledkem hlasování však bylo zamítnutí, na kterém se paradoxně podíleli i poslanci opozičních stran,kteří se na přípravě tohoto návrhu zákona  sami podíleli v rámci činnosti expertní komise.
Největší lahůdkou bylo 3. čtení návrhu zákona o EET pro 3. a 4. vlnu.  Zde ODS společně s Piráty provedla obstrukci pomocí předložení 775 pozměňovacích návrhů na výjimky z EET týkajících se živností, které spadají do 3. a 4. vlny EET.   Je až dojemné, jak se ODS zaštiťuje  malými podnikateli a živnostníky tedy těmi stejnými,  kterým v roce 2013 v rámci Nečasova balíčku pozvedala daně a odvody.
Klasický případ obstrukce, který zablokuje práci sněmovny na několik dní.
Politika

Ohlédnutí za ÚPV a ZAV

V týdnu od 2. 4. – 5. 4. probíhal výborový týden v jehož rámci jsem se zúčastnil zasedání dvou výborů a to ÚPV a zahraničního výboru.

Zasedání ÚPV proběhlo dne 3.4. . a mělo na programu projednání Vládního návrhu zákona týkajícího se státních zastupitelství. Po dlouhé debatě byl zákon schválen. Osobně jsem se zdržel hlasování, protože si úplně nemyslím, že by si EU měla určovat, které trestní případy si bude vymezovat do své kompetence byť za spolupráce ze strany ČR.

Dále byly projednány návrhy poslanců Pirátské strany týkající se rozšíření kontrolní pravomoci NKÚ na kraje, obce atd.

Projednávání tohoto návrhu zákona bylo  přerušeno do další schůze ÚPV.

28. schůze ZAV se uskutečnila dne 4.4. Na programu byly velmi zajímavé body:

  • Informace náměstka minstra zahraničí Aleše Chmelaře týkající se průběhu zasedání Evropské rady.
  • S pozicí České republiky ke statusu Golanských výšin nás seznámil náměstek ministra zahraničí Martin Tlapa
  • Ing. Vladimír Bartl, náměstek ministryně průmyslu a obchodu nás seznámil se situací kolem vyžádaného odchodu zástupce Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře ze setkání diplomatů na MPO.
Politika

Regionální týden s Milanem Hniličkou

Poslanecký týden                                      ¨

Jak jsem již několikráte deklaroval, za  nedílnou a velmi důležitou součást výkonu mého mandátu poslance považuji práci v regionu,  to znamená práci pro voliče, kteří mi dali svůj hlas.

Stejně jako v minulosti jsem v rámci poslaneckého týdne uskutečnil řadu návštěv starostů  obcí spadajících do mého regionu.

Navštívil jsem  obec  Starý Jičín, kde jsem se setkal s panem starostou a místostarostou.  Hlavním tématem jednání byla Palačovská spojka, problém který dlouhodobě  trápí nejen Starý Jičín, ale všechny přilehlé města a obce zatěžované nadměrnou kamionovou dopravou. Tento problém jsem již osobně řešil jak s ministrem doprava p.Ťokem tak i s panem ředitelem ŘSD MSK.  Pana starostu jsem ujistil, že danému problému se budu do budoucnosti i nadále věnovat a vyvinu veškeré své úsilí na urychlení dostavby Palačovské spojky.

Po návštěvě Starého Jičína mne čekala návštěva u paní starostky ve Vražném. Jedná se o rodnou obec přírodovědce, zakladatele genetiky a objevitele znaků dědičnosti Gregore Johanna Mendela. Paní starostka je ve své funkci nová, takže přivítal mou nabídku na jakoukoliv pomoc, která ji pomůže řešit problémy při výkonu její funkce starostky.

Další z mých setkání byla návštěva městě  Fulnek, kde jsem se setkal s paní starostkou. Jelikož se město Fulnek vyznačuje mnohými kulturními památkami jako Nový Jičín, řešili jsme problematiku rekonstrukcí kulturních památek ve vlastnictví města a jejich následné využití. Paní starostka se zajímala také o možnost zavedení dotační projektů,  které by se využily pro interní rekonstrukci škol a školek.

Navštívil jsem rovněž malou obec  Vrchy nedaleko Fulnek,  která má necelých 210 obyvatel. Musím konstatovat, že paní starostka, které působí ve své funkci již několik volebních období se o svou obec příkladně stará, což je i na celkovém vzhledu obce vidět.

Obec  Šenov u Nového Jičína jsem v rámci poslaneckých týdnů navštívil již podruhé. S novým panem starostou a místostarostou jsme dlouho konverzovali nad různými tématy, jako například evropské volby, doprava v regionu, nová multifunkční hala, dění v Poslanecké sněmovně a mnoho dalších témat.

Středu jsem zahájil návštěvou  v obci Veřovice, kde mne pan starosta seznámil s dopravní komplikací, která vznikla opakovanou rekonstrukcí cest. Dále mi byly představeny plány obce, které by měly zlepšit seniorskou péči v obci. Panu starostovi držím palce v jeho plánech a věřím, že život v obci bude mít i nadále stoupající úroveň.

Z Veřovic jsem pokračoval do druhého největšího města v novojičínském regionu a to do Kopřivnice. S panem starostou jsme hovořili o důležitosti podpory sportu a o fungování místních firem a jejich participaci na životě ve městě. Poslední návštěva byla v obci Lichnov. Pan starosta mi představil fungování obce, která je odkanalizovaná a plynofikovaná.  Tak, stejně jako řada dalších starostů si stěžoval na nárůst administrativy ze strany státu, která je zdržuje při jejich každodenní práci. Vyjádřil podnětnou myšlenku, zda by při vyhlašování dotačních titulů nebylo možné u každého projektu přiložit „návod“ na jejich zpracování v elektronické podobě tak, aby si obce nemusely najímat na toto zpracování drahé firmy.  Určitě námět na zamyšlení.

Pokud jste zaznamenali, v poslanecké sněmovně prošel návrh zákona o vytvoření Národní sportovní agentury. Tento zákon navrhuje změny financování a řízení sportu v České republice. Na základě toho jsem  zorganizoval a zaštítil s panem starostou Nového Jičína  Stanislavem Kopeckým seminář o Národní sportovní agentuře pro obce a sportovní zástupce v novojičínském regionu. Nemohl na semináři samozřejmě chybět Milan Hnilička, který prezentoval zákon o Národní sportovní agentuře.  O tento seminář byl velký zájem jak ze strany obcí, tak i zástupců jednotlivých TJ.  Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se zúčastnili semináře a také Milanovi Hniličkovi, který do Nového Jičína dorazil.

Tak to bylo z regionálního týden vše a teď mě čeká čtrnáctidenní „maraton“ v Poslanecké sněmovně, o kterém vás budu samozřejmě informovat.

JS

Politika

Zákon o celostátním referendu v ÚPV

ÚPV

Dne 20.3. se konala 38.schůze ÚPV . Mezi zásadní návrhy zákonů které se projednávaly byl návrh poslanců  Jana Hamáčka, Lubomíra Zaorálka, Kateřiny Valachové a dalších týkající se vydání ústavního zákona o celostátním referendu. Návrh zákona byl pojednán a doporučen pro projednání k druhému čtení v Poslanecké sněmovně.

Dalším zákonem byl vládní návrh zákona, kterým se mění u EET podmínky pro náběh 3. a 4. fáze EET, jenž byl pozastaven Ústavním soudem.  Tento vládní návrh byl rovněž odsouhlašen k projednání v rámci 2. čtení v Poslanecké sněmovně. Určitě tento zákon i přes téměř zuřivý odpor Pirátů a ODS dotáhneme do zdárného konce

Dalším zákonem, jehož projednávání bylo ale přerušeno, byl tzv. zákon o množírnách psů z dílny TOP09.  Největší spor u tohoto zákona se týká výše trestních sazeb, které překračují výši trestních sazeb za činy páchané na lidech. Byl podán pozměňovací poslankyně profesorky Válkové a poslance Marka Bendy, kterým výši těchto sazeb upravují.  Osobně jsem tento zákon rovněž připodepsal, nicméně budu podporovat PN prof.Válkové a Marka Bendy, protože i já zastávám obdobný názor.

Zahraniční výbor

Ve stejném týdnu dne 20. a 21. března proběhla schůze ZAV, kde hlavním bodem bylo podání informace týkající se návštěvy premiéra ČR  p. Andreje Babiše v USA a jeho schůzky s prezidentem USA Donaldem Trumpem.

S obsahem jednání nás seznámil p.PhDr. Martin Povejšil náměstek ministra zahraničních věcí.  Schůzka se týkala vzájemné obchodně-investiční a vědecko-technické spolupráce, spolupráce v oblasti obrany a dále energetické a kybernetické bezpečnosti.

Dalšími body jednání bylo projednávání  celé řady mezinárodních smluv s doporučením jejich schválení Poslaneckou sněmovnou a následnou ratifikací Vládou ČR

Politika

27. schůze Sněmovny

V týdnech od 4. - 11.3. pokračovala  27. schůze Poslanecké sněmovny, která byla přerušena a bude pokračovat ve variabilním týdnu od 25.3.2018

Nejdůležitější co se odehrálo v průběhu této schůze můžete najít na tomto linku http://www.psp.cz/sqw/cms.sqw?z=12483

Nelze opomenout, že napříč opozicí rezonovalo téma „Mýtné Kapsch“ a Sněmovna namísto své práce opět suplovala policejní vyšetřovací činnost.  Jsem samozřejmě zastáncem toho,  ať se vždy vše řádně vyšetří, ale ať vyšetřuje Policie ČR a ne poslanci na půdě Poslanecké sněmovny.

Dalším opozičním „tématem“ byl předseda PS Radek Vondráček a jeho hra na kytaru na řečnickém pultu PS.  Toto téma jako obvykle uchopila poslankyně ODS pí. Němcová a další zástupci „demobloku“.

I když v té době pan poslanec Vondráček nebyl předsedou PS  a celý jednací sál PS byl v rekonstrukci, určitě by se našlo vhodnější místo k hudebnímu přednesu.  Nicméně otázka zní,  proč pí. poslankyně Němcová tak plamenně nevystupovala v době,  kdy se na pražském Hradě stříhal symbol státní moci – prezidentská standarta a věšely se červené trenýrky, nebo když 17. listopadu naházeli aktivisté věnce květin od prezidenta ČR a premiéra ČR do odpadkového koše. Stříhání standarty byla dle vyjádření některých zástupců „demobloku“  formou protestu a červené trenýrky jemnou formou recese. Tak opravdu nevím, úsudek ať si udělá každý sám.

www.psp.cz