Osobní

„Nejsme od Vás daleko“

V rámci svého projektu "Nejsme od Vás daleko" jsem měl možnost se setkat se studenty Střední odborné školy EDUCA v Novém Jičíně.

Studenty jsem  seznámil s chodem Sněmovny, výborů a celým legislativním procesem při navrhování a schvalování zákonů. Dále jsem jim vysvětlil v čem spočívá má, jak poslanecká, tak i regionální práce. Cílem projektu je vzbudit zájem mladých lidí o politiku a ukázat jim, že i politici jsou obyčejní lidé se svými radostmi a starostmi a většina z nich nepůsobí tak, jak je často mediálně prezentováno. Na přednášku navazovala diskuze, ve které jsem odpověděl na dotazy z řad studentů

Z mého pohledu je velmi důležité a žádoucí zapojení mladých lidí zejména do komunální politiky tak, aby měli možnost přímo ovlivňovat život ve svém regionu, městě nebo vesnici.

Je to žádoucí zejména z pohledu záporné migrace jak v rámci MSK, tak i regionu Novojičínska. Chceme,  aby mladí lidé zůstávali, pracovali a žili v regionu.

Z výše uvedeného důvodu jsem ve spolupráci se střední odbornou školou EDUCA  představil další projekt "Nový Jičín 2028".

Jedná se o projekt, kde budou studenti ve skupinách vytvářet dokument o tom, jaký by měl být v jejich očích Nový Jičín v roce 2028. Dokument může obsahovat fotografie,  video nahrávky, modely, 3D grafiku aj.

Tento projekt připravil můj regionální asistent Mgr. Jan Tabášek, který se problematikou zapojování mladých lidí do regionální politiky dlouhodobě zabývá. Velmi důležitá je i participace starosty Nového Jičína p. Stanislava Kopeckého, který tento projekt podpořil a určitě zužitkuje projektové výstupy pro přípravu strategického rozvoje města Nový Jičín.

Chtěl bych poděkovat za spolupráci střední odborné škole - EDUCA. Těším se na projekty studentů a určitě Vás budu informovat, který projekt vyhrál.

Osobní

Rok za mnou v regionu

Po minulém,  náročném výborovém týdnu a hlasování o nedůvěře vládě je tu opět poslanecký týden a s ním spojené výjezdy za starosty do regionu.  Práce pro region je nedílnou a velmi důležitou součástí mé poslanecké práce a navíc mne velmi baví a naplňuje.  Po sněmovním "matrixu" se dostávám do kontaktu s realitou každodenního života a prací  starostů jednotlivých obcí a měst, ale rovněž představitelů největších a nejúspěšnějších firem novojičínského regionu.
Za svůj první rok práce v Poslanecké sněmovně jsem se již osobně navštívil 32 starostů měst a obcí a 8  firem. a mohu jen potvrdit, že se jedná o nesmírně náročnou práci, které si velmi vážím a pokud to bude v mých silách vždy rád pomohu.
Takže už se těším do:
Bílovec
Slatina
Mankovice
Bernartice nad Odrou
Příbor
Region

Regionální práce

Také přes parlamentní prázdniny, kdy nezasedá Poslanecká sněmovna, jsem pokračoval  zejména ve své regionální práci.

Navštívil jsem několik kulturních akcí jako Šenovský škrpál a zejména oslavu 70.výročí povýšení Kopřivnice na město.Na této akci se sešla celá řada významných osobností politického, kulturního, společenského  a sportovního života našeho regionu. Využil jsem této příležitosti k setkání se svými kolegy z Kopřivnice, se kterými jsme probrali předvolební situaci, přípravu kampaně a  průběh volební kampaně  Kopřivnici, kterou jsme příslíbil podpořit svou účastí 
 
Nechyběla ani  tradiční setkání se starosty městských a obecních úřadů, konkrétně Mošnova a Trnávky.
Probrali jsme nejen otázky voleb, ale zejména problémy se kterými se denně potýkají. V Mošnově otázku povolení kanalizace a připojení na  ČOV a v Trnávce otázku případné rekonstrukce budovy OÚ. I zde jsme přislíbili naši maximálně možnou pomoc při řešení těchto otázek. Mám za sebou již více než 30 setkání se starosty a v této činnosti budu jako poslanec PS PČR samozřejmě pokračovat.  
 
Závěrem bych chtěl zdůraznit a vyzdvihnout jednu akci,  kterou jsem osobně i finančně podpořil a to Tradiční setkání opuštěných a handicapovaných dětí, které slavilo 10. výročí. Výborná akce a skvělí lidé, kteří pro tyto děti dělají maximum.
Velké uznání patří zejména p. Vítězslavu Černochoví, řediteli fondu pro opuštěné a handicapované děti.
Tato akce zasluhuje kontinuitu a p.Černochovi jsem  přislíbil získání další podpory pro pořádání takovýchto akcí.
 
JS
 
Osobní

Novojičínský region

V období dubna– května proběhly dva poslanecké týdny v jejichž průběhu jsem opět mohl pokračovat v návštěvách starostů obcí spadajících do mého regionu. Mou preferencí je seznamovat se s jednotlivými starosty přímo v jejich obcích, vidět jak problémy, tak i skvělé výsledky jejich práce na místě samém. Že je to práce v mnoha případech, nelehká mohu potvrdit na základě všech uskutečněných schůzek. A to je jeden z hlavních důvodů mých návštěv, nabídnout starostům pomocnou ruku při řešení jejich problémů   

První návštěvy mě čekaly u nejdál vzdálených obcí v novojičínském regionu – Odry, Jakubčovice nad Odrou a Luboměř. Na hranici Moravskoslezského a Olomouckého kraje se nachází mála obec Luboměř. Setkal jsem se s panem starostou, který je plný elánu pracovat pro svou obec. Představil nám své projekty, které by chtěl realizovat v obci a tím podpořit lepší život místních občanů. Samozřejmě i zde jsem nabídl svou pomoc při realizaci těchto projektů. Následující návštěva mířila do města Odry, kde mne pan starosta seznámil se situací ve městě.  Mezi priority patří v Odrách zdravotnictví. Jedná se zejména o zlepšení úrovně lůžkové péče v místní nemocnici.  Panu starostovi jsem zprostředkoval pomoc při získání dotace z MSK.  Návštěvní den jsem ukončil v obci Jakubčovice nad Odrou, kde jsem se sešel s paní starostkou, která mne seznámila s celkovým chodem obce.   

Dále mé výjezdní dny pokračovaly do malé obce Kujavy následně do obcí Bernartice a Bartošovice.  V rámci návštěvy obce Ženklava mne paní starostka provedla celou obcí a ukázala mi nově vybudované sportovní hřiště, které je opravdu nádherné.  Pan starosta Bordovicích nám představil chystané projekty budoucích staveb, které chce v obci realizovat. Další cesty směřovaly do Studénky, Bílova a Velkých Albrechtic. Zmínil bych se ještě o obci Jistebník, kterou již řadu let vede stejný starosta p. Voral.  Již z naší rozsáhlé debaty bylo vidět, s jakým nadšením svou práci vykonává a jak obrovský kus práce, pro svou obec  Jistebník vykonal. Pan starosta nás požádal o pomoc v otázce rušení místních matrik, což by značně komplikovalo život zejména starším lidem v malých spádových obcích. Přislíbili jsme panu starostovi tento problém projednat s příslušným panem ministrem a dobrou zprávou je, že matriky i v malých obcích zůstanou.

Po všech svých návštěvách starostů obcí, bych chtěl znovu vyjádřit svůj obdiv nad tím, s jakým nadšením vykonávají svou nelehkou a v mnoha případech i nevděčnou práci pro blaho obce a občanů žijících v těchto obcích. V mnoha případech působí ve funkcích starostů ženy, a zde je můj obdiv dvojnásobný.  

V rámci svých cest po regionu jsem nenavštěvoval pouze obce, ale rovněž místní firmy, které zaměstnávají občany regionu. Jednou z nich byla firma Bike Fun International v Kopřivnici, která je zaměřena na výrobu všech typů jízdních kol-horských, trekingových, krosových, silničních, dětských, ale i stále populárnějších elektrokol. Setkal jsem se i s generálním ředitelem firmy Tatry, která patří mezi nejstarší automobilku ve světě a je po všech předcházejících problémech znovu na vzestupu. Mezi další navštívenou firmou byla MSV Studénka, která spolupracuje se Škoda Transport a je významnou strojírenskou firmou na trhu. Poslední navštívenou firmou v poslaneckém týdnu byla mezinárodní firma Continental, která patří mezi největší zaměstnavatele v našem regionu. Ve všech firmách jsem byl seznámen jak s výrobou, tak i s problémy, se kterými se dané firmy potýkají. Jednoznačně největším problémem je nedostatek kvalifikovaných pracovních sil.    

Po všech mých návštěvách jednotlivých obcí, mě osobně velmi potěšilo ocenění, které zaznělo v podstatě z úst všech starostů navštívených obcí a sice to, že jsem historicky první poslanec zvolený za novojičínský region, který osobně navštěvuje obce a starosty, zajímá se o jejich každodenní problémy, nabízí pomoc a spolupráci při jejich řešení. 

A o tom to je. Poslanecká práce není jen o poslanecké sněmovně, ale také je to práce pro region a voliče, kterými jsem byl zvolen a kteří do mne vložili svou důvěru. Je to pro mne velký závazek a udělám vše proto, abych jejich důvěru nezklamal.  

JS

Region

Práce v regionu

Makáme

Jako rodákovi z Nového Jičína a člověku, který v tomto regionu dlouhodobě žije a pracuje, mi není lhostejná jeho budoucnost.

Proto jsem se v rámci své poslanecké práce, která nespočívá pouze v práci v Poslanecké sněmovně, ale rovněž v práci pro region a voliče, rozhodl vytvořit prostor pro vzájemnou komunikaci a spolupráci s 54 obcemi novojičínského regionu, ale také s firmami, které umožnují zaměstnávat občany z regionu.

Osobní setkání a návštěvy již proběhly v Hodslavicích, Hostašovicích, Pustějově, Petřvaldu, Libhošti, Hladkých Životicích a v Jeseníku nad Odrou. Všechna setkání mě velmi potěšila a přinesla mnoho informací.

Aktuálně další osobní setkání mne čeká v obcích:  Frenštát pod Radhoštěm, Tichá, Trojanovice, Rybí, Štramberk, Studénka a Kunín

Jak jsem zmínil, chci vytvořit prostor pro vzájemnou komunikace s 54 obcemi. Zde jsou vypsané všechny obce z Novojičínského regionu, které chci navštívit.

Jsem přesvědčen o tom, že vzájemnou diskuzí o možnostech spolupráce, a sdílením problémů jednotlivých starostů jim budu moci ulehčit jejich nelehkou a zodpovědnou práci.